• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het Tweede Vaticaans Concilie bepaalt 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 23: "De diocesane bisschop moet, wanneer gelovigen van een andere ritus in zijn bisdom wonen, ervoor zorgen dat in hun geestelijke behoeften wordt voorzien door priesters of parochies van die ritus of door een bisschoppelijke vicaris die met voldoende volmachten is toegerust en eventueel ook tot bisschop wordt gewijd, of ook door zelf de taak te vervullen van een ordinarius van de verschillende ritussen." Daarnaast "kan de bisschop een of meer bisschoppelijke vicarissen aanstellen die van rechtswege ... ten aanzien van gelovigen die tot een bepaalde ritus behoren die bevoegdheid hebben welke door het algemeen recht aan een vicaris-generaal wordt toegekend" 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 27.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam