• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het aantal migranten van de Oosterse ritus neemt tegenwoordig steeds sterker toe en behoort een bijzonder pastoraat te krijgen. Wat hen betreft moeten we voor alles herinneren aan de wettelijke verplichting om – voor zover mogelijk – overal zich te houden aan de eigen ritus; deze wordt beschouwd als hun liturgisch, theologisch, geestelijk en disciplinair erfgoed Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 28. § 1 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 72.

Dit betekent dat "zelfs als ze zijn toevertrouwd aan een hiërarch of pastoor van een andere Kerk sui iuris, ze als lid blijven ingeschreven in hun eigen Kerk sui iuris" Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 38. Zelfs als men langdurig gewoon was sacramenten te ontvangen volgens de ritus van een andere Kerk sui iuris, volgt daar niet uit dat men bij deze wordt ingeschreven Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 112. § 2. Het is in feite verboden "van ritus te veranderen zonder toestemming van de Apostolische Stoel" Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 32 Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 112. § 1.

De oosterse katholieke migranten hebben het recht en de plicht hun eigen ritus te volgen, maar zijn ook gerechtigd actief deel te nemen aan liturgische vieringen van iedere andere Kerk sui iuris, dus met inbegrip van de Latijnse Kerk, overeenkomstig de voorschriften in de liturgische boeken Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 403. § 1.

Bovendien moet de hiërarchie zich ervan vergewissen dat zij die vaak contact hebben met gelovigen van een andere ritus deze ritus kennen en respecteren Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 41; ze zal er ook op toezien dat niemand zich vanwege taal of ritus in zijn vrijheid beknot voelt Vgl. Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 588.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam