• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Als groepen immigranten bijzonder talrijk en homogeen zijn, moet men hen aansporen hun eigen katholieke traditie te bewaren. Met name dient men ervoor te zorgen dat priesters die de taal van de immigranten spreken, en hun cultuur en ritus bezitten, aan hen goed georganiseerde bijstand verlenen, en daarbij de meest geschikte juridische vorm kiezen van die welke voorzien zijn in het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
.

In ieder geval kan niet genoeg benadrukt worden hoe noodzakelijk een innige verbondenheid is tussen missies die op taal en ritus berusten, en territoriale parochies. Er moet ook naar gestreefd worden dat men elkaar leert kennen, daarbij alle gelegenheden aangrijpend die het pastoraal werk biedt, om de immigranten te betrekken bij het parochieleven Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 28.

Mochten er te weinig immigranten zijn om een speciaal pastoraat voor hen te organiseren, dan dient de particuliere Kerk in het gastland hun hulp te bieden om de bezwaren die gepaard gaan met het moeten prijsgeven van hun oorspronkelijke gemeenschap, en de grote moeilijkheden om ingeburgerd te raken in het gastland, te boven te komen. Op plaatsen waar weinig immigranten zijn is het bijzonder nuttig als de pastorale medewerkers, religieuzen en leken, in nauwe samenwerking met de migrantenzielzorger zorgen voor catechetische vorming en stimulering van de liturgie Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 51.73 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 51.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam