• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom moet de gehele Kerk van het gastland zich bij het vraagstuk van de migranten betrokken en bewogen voelen. De particuliere Kerken dienen daarom een vorm van pastoraat te bedenken en te plannen die de gelovigen helpt om in de nieuwe multiculturele en plurireligieuze situatie waarin zij nu verkeren hun geloof op authentieke wijze te beleven. vgl. Paus Johannes Paulus II, Boodschap voor migranten en vluchtelingen 1992, nrs. 3-4 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 65 Met behulp van maatschappelijke en pastorale werkers moet de plaatselijke bevolking bewust gemaakt worden van de ingewikkelde problemen van migratie, en leren beseffen dat men zich dient te verzetten tegen op niets berustende achterdocht en beledigende vooroordelen jegens vreemdelingen.

Bij het godsdienstonderricht en de catechese moet een goede manier gevonden worden om in het geweten van de christen gevoelens van gastvrijheid te wekken, met name jegens de armsten en de paria’s, zoals migranten vaak zijn. Een gastvrijheid die geheel berust op de liefde voor Christus, in de wetenschap dat het goed dat uit liefde tot God aan de naaste, vooral aan de meest noodlijdende, wordt gedaan, aan God zelf wordt gedaan. Maar bij deze catechese zal men ook moeten spreken over de ernstige problemen die tot migratie leiden of ermee gepaard gaan, met name de demografische kwestie, het vraagstuk van werk en werkomstandigheden (illegaal werk), bejaardenzorg, misdadigheid, de uitbuiting van migranten, mensensmokkel en mensenhandel.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam