• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het migratieverschijnsel breidt zich steeds verder uit, en vormt tegenwoordig een belangrijk element in de toenemende onderlinge afhankelijkheid van de volkeren die kenmerkend is voor de globalisering. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 8 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 69.72 Deze heeft wel markten maar niet grenzen geopend, ze heeft de toegang geopend voor het vrije verkeer van informatie en kapitaal, maar niet in dezelfde mate voor het vrije verkeer van mensen. Geen enkele staat is hoe dan ook gevrijwaard van de gevolgen van een of andere vorm van migratie, die vaak met negatieve factoren verbonden is. Daaronder valt de verandering in de samenstelling van de bevolking in landen die het eerst geïndustrialiseerd werden, de groeiende ongelijkheid tussen Noord en Zuid, het bestaan van protectionistische belemmeringen in het internationaal handelsverkeer, waardoor de jonge landen hun producten niet tegen concurrerende prijzen kunnen afzetten op de markten van de landen in het Westen, en ten slotte het groeiend aantal conflicten en burgeroorlogen. Al deze gegevens zullen in de komende jaren even zovele factoren zijn die de migrantenstromen sneller zullen doen toenemen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Jezus Christus, levend in Zijn Kerk, bron van hoop voor Europa, Ecclesia in Europa (28 juni 2003), 87 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Bisschoppen, Pastores Gregis (16 okt 2003), 67, ofschoon het opkomend internationaal terrorisme aanleiding kan zijn tot het nemen van maatregelen om veiligheidsredenen. Deze maatregelen zullen onvermijdelijk leiden tot indamming van de stroom migranten die ervan dromen werk en veiligheid te vinden in de zogeheten welvarende landen, die hen als arbeidskrachten nodig hebben.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 5 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam