• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In concreto kunnen de pastorale keuzes die speciaal gericht zijn op het opvangen van de migranten als volgt worden samengevat:

Het is een zaak van alle leden van het mystieke Lichaam, in gesprek te gaan en te verkondigen; ook de migranten zelf moeten deze opdracht vervullen in de drievoudige functie van Christus als Profeet, Priester en Koning. Het zal dus nodig zijn de Kerk in hen en met hen op te bouwen en te doen groeien, om de christelijke waarden samen te herontdekken en te doen kennen, en om een waarachtige sacramentele gemeenschap te vormen van geloof, eredienst, naastenliefde 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 2.6 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 47 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 66 en hoop.

De bijzondere situatie waarin de speciale zielzorgers en de leken pastoraal werkers zich ten opzichte van de hiërarchie en de plaatselijke geestelijkheid bevinden, vraagt van hen goed te beseffen dat zij hun werk in nauwe samenwerking dienen te verrichten met de bisschop van het diocees of met de hiërarch en met zijn geestelijkheid Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 28-29 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 10 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 7. Doordat het zowel moeilijk als noodzakelijk is sommige van deze doelstellingen zowel op individueel als gemeenschapsniveau te bereiken zullen de migrantenzielzorgers ertoe gebracht worden op zo ruim mogelijke schaal goede samenwerking te zoeken met mannelijke en vrouwelijke religieuzen Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Instructie over de pastorale zorg voor de migranten, De pastorali migratorum cura (22 aug 1969), 52-55 en lekengelovigen Vgl. Congregatie voor de Bisschoppen, Instructie over de pastorale zorg voor de migranten, De pastorali migratorum cura (22 aug 1969), 56-61. Vgl. Congregatie voor de Clerus, InterdicasteriĆ«le Instructie over enige vragen betreffende de medewerking van lekengelovigen aan het dienstwerk van de priesters, Ecclesiae de mysterio (15 aug 1997)

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam