• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Niet alleen uit de canonieke normen maar ook uit een zorgvuldige bestudering van de documenten en richtlijnen over de migratie die de Kerk tot dusver heeft uitgebracht, kunnen enkele belangrijke theologische en pastorale verworvenheden worden afgeleid, zoals: de centrale positie van de mens; de verdediging van de rechten van de mannelijke en vrouwelijke emigranten en hun kinderen; het kerkelijk en missionair aspect van de migraties; de betekenis die aan het lekenapostolaat wordt toegekend; de betekenis van de diverse culturen bij het evangeliseringswerk; de bescherming en het tot hun recht doen komen van minderheidsgroepen in de Kerk; het belang van de dialoog binnen en buiten de Kerk; de heel eigen bijdrage van de emigratie aan de wereldvrede. Deze documenten onderstrepen ook de pastorale dimensie van het werk ten behoeve van de migranten. Allen moeten "in de Kerk hun vaderland kunnen vinden"; H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 77 deze is het mysterie van God onder de mensen, mysterie van liefde, met name in zijn dood en verrijzenis zichtbaar gemaakt door de eniggeboren Zoon, opdat alle mensen "leven mogen bezitten, en wel in overvloed" (Joh. 10, 10), opdat allen de kracht mogen vinden om alle verdeeldheden te overwinnen, en opdat hun verschillen niet ertoe mogen leiden dat ze met elkaar breken, maar hen brengen tot verbondenheid door de ander aanvaarden in zijn legitieme verscheidenheid.

Document

Naam: ERGA MIGRANTES CARITAS CHRISTI
De liefde van Christus jegens de migranten
Soort: Pauselijke Raad v Pastorale Zorg v Migranten&Reizigers
Auteur: Stephen Fumio Kardinaal Hamao
Datum: 1 mei 2004
Bewerkt: 5 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam