• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar in feite schijnen de twee aangeduide problemen de bestanddelen te vormen van de huidige boetecatechese van de kerk. De boetecatechese is evenwel tegelijk een voorbereiding op het boetesacrament. Wij moeten in de kerk van onze tijd de mensen op het boetesacrament voorbereiden overeenkomstig een evenredig aangepaste boetecatechese. Tegelijk moeten wij altijd het diep persoonlijk karakter van dit sacrament voor ogen houden, hetgeen de sociale dimensie van de zonde en de boete geenszins uitsluit.

Wij moeten tevens zijn centrale plaats in heel de heilsbedeling en zijn bijzondere band met het paasmysterie van Christus en de kerk voor ogen houden. Onmiddellijk na zijn lijden en dood, op de dag zelf van zijn verrijzenis - toen Hij zijn apostelen voor het eerst bezocht, die in het cenakel bijeen waren, heeft Jezus Christus namelijk deze woorden uitgesproken: 'Ontvangt de Heilige Geest. Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven' (Joh. 20, 22-23). Het belang van deze woorden en van de gebeurtenis is zodanig, dat ze naast het belang van de eucharistie dient te worden geplaatst.

Op deze synode hebben wij veel gesproken over het sacrament van de boete in de kerk van de tijd na het concilie, terwijl wij de normen voor ogen hadden, welke in de Congregatie voor de Riten
Ordo Paenitentiae
Ordo van het Sacrament van Boete en Verzoening (2 december 1973)
 zijn vervat.

Kenmerkend voor al deze stemmen was, dat wij ons bewust werden een zeer diepe kwestie te behandelen. Wij verlangen namelijk niets anders dan de wil van onze Heer te volbrengen, die ons op een. bijzondere wijze dit sacrament heeft overgedragen en toevertrouwd voor het welzijn van de kerk en het heil van de mens. Dit verlangen kwam tot uiting in alle stadia van de discussies om tenslotte te worden weergegeven in de 'voorstellen van de synode'. De tijd waarover wij beschikken staat ons niet toe langer stil te staan bij de verschillende kwesties die op de synodebijeenkomst over boete en verzoening werden behandeld, wat zowel het leerstellig aspect betreft als de wijzen ze in de concrete . situaties toe te passen. Daarover zal passend worden gehandeld in het document, waarin met Gods hulp heel de rijkdom van de elementen die in de synode naar voren zijn gekomen, bijeen zal worden gebracht.

Document

Naam: "UW GUNSTEN HEER WIL IK BEZINGEN" (PS. 89, 2)
Tijdens de plechtige concelebratie ter afsluiting van de 6e Gewone Algemene vergadering van de Bisschoppensynode
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 oktober 1983
Copyrights: © 1983, Archief van de Kerken
Bewerkt: 10 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam