• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM
Over de menselijke vrijheid
HOOFDSTUK 3  -  De moderne vrijheden in het bijzonder
PARAGRAAF 4  -  De vrijheid van het geweten. De valse is te verwerpen.De ware vrijheid van geweten eist de Kerk op, en dit is geen opstandigheid. Liberalisme weigert deze vrijheid aan de Kerk, en beschuldigt haar vals.

PARAGRAAF 4 - De vrijheid van het geweten. De valse is te verwerpen.De ware vrijheid van geweten eist de Kerk op, en dit is geen opstandigheid. Liberalisme weigert deze vrijheid aan de Kerk, en beschuldigt haar vals.

Ook van de zgn. vrijheid van geweten wordt veel ophef gemaakt. Als men nu die vrijheid zo opvat, dat ieder naar zijn willekeur God evengoed wel als niet mag dienen, dan wordt zij door de bovengegeven bewijzen voldoende weerlegd.

Maar men kan haar ook opvatten in dezen zin, dat de mens in het maatschappelijk leven volgens zijn geweten onbelemmerd Gods wil ten uitvoer mag brengen en Gods geboden mag onderhouden. Deze ware, aan de waardigheid van kinderen Gods passende vrijheid, die de waardigheid van de menselijke persoonlijkheid met ere handhaaft, staat boven alle geweld en onrecht. Deze vrijheid heeft de Kerk altijd verlangd en als een kostbare schat beschouwd. Deze vrijheid hebben de apostelen standvastig voor zich opgeëist, hebben de apologeten in hun geschriften als heilig verdedigd, en hebben de martelaren in overgroot getal door hun bloed gewijd. En terecht. Want deze christelijke vrijheid legt getuigenis af voor het hoogste en rechtmatigste gezag van God over de mensen, en omgekeerd voor de eersten en voornaamste plicht van de mensen tegenover God. Zij heeft niets uit te staan met de geest van oproer en ongehoorzaamheid. Zij verdient op geen enkele wijze de verdenking, dat zij aan het openbaar gezag gehoorzaamheid wil weigeren. Want het gezag heeft slechts in zoverre recht om te bevelen en gehoorzaamheid te eisen, als het onder geen enkel opzicht in strijd komt met het gezag van God en zich houdt aan de door God gestelde maat. Maar als iets bevolen wordt, dat met de goddelijke wil apert in strijd is, dan overschrijdt men die maat ver, en raakt men tegelijk in conflict met het goddelijk gezag; bijgevolg: dan is het plicht niet te gehoorzamen.

De volgelingen van het liberalisme daarentegen, die het staatsgezag tot absolute meester en tot een almacht maken, en verkondigen, dat men in zijn leven volstrekt geen rekening met God behoeft te houden, willen deze met zedelijkheid en godsdienst innig verbonden vrijheid, waarover wij het hebben, volstrekt niet erkennen, en bij iedere poging om deze vrijheid te behouden komen zij met de beschuldiging aan van schending van de wet en aanslag tegen de staat. Als deze beschuldiging waar was, dan zou men zich onder iedere nòg zo onmenselijke tirannie moeten buigen en het juk ervan moeten dragen.

Document

Naam: LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM
Over de menselijke vrijheid
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 juni 1888
Copyrights: © 1938, Ecclesia Docens, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam