• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze is te verwerpen want: Waarheid en leugen, goed en kwaad kunnen onmogelijk hetzelfde recht hebben. Het gezag moet dwaling en bederf bestrijden. Deze zgn. vrijheid brengt tot aanranding van al wat heilig is. De ware vrijheid zal daarvan schade lijden.
Volge nu een korte beschouwing over de vrijheid van woord en de absolute vrijheid van drukpers. Het is nauwelijks nodig te zeggen, dat men op die vrijheid, als zij niet binnen paal en perk gehouden wordt, maar alle maat en grens overschrijdt, geen recht kan hebben. Recht immers is een zedelijke bevoegdheid, en zoals wij reeds herhaaldelijk zeiden en nog meermalen moeten herhalen: de mening, dat deze bevoegdheid door de natuur zonder onderscheid, evenzeer is gegeven aan waarheid en leugen, aan zedelijkheid en onzedelijkheid is een ongerijmdheid. Het ware, het zedelijk goede in de staat vrij en op verstandige wijze te verbreiden om zovelen als mogelijk is ermee bekend te maken: dat is een recht. Valse theorieën, die het grootste bederf zijn voor de geest, en ondeugden, die het bederf zijn voor het gemoed en de zedelijkheid, moeten door het openbaar gezag met zorg bedwongen worden om te verhinderen, dat zij tot verderf van de staat voortwoekeren.

Document

Naam: LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM
Over de menselijke vrijheid
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 juni 1888
Copyrights: © 1938, Ecclesia Docens, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam