• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zo toonde zich dan ook altijd groot en machtig de invloed van de Kerk bij het bewaren en verdedigen van de burgerlijke en politieke vrijheid. Het is niet nodig haar verdiensten op dit gebied te gaan opsommen. Het is voldoende te vermelden, dat de slavernij, die oude schande van de heidense volken, vooral door de weldadige invloed van de Kerk is afgeschaft. Jezus Christus is de eerste van allen geweest, die de gelijkheid in rechten en de ware broederschap onder de mensen heeft verkondigd. De stem van de apostelen is de echo van de Zijne, en verkondigt, dat er geen Jood, geen Griek, geen barbaar, geen Scyth meer bestaat, maar dat allen broeders zijn in Jezus Christus. Zo groot en bekend is op dit terrein de invloed van de Kerk, dat het vast staat: Nergens waar zij haar schreden zet, kunnen ruwe zeden lang blijven voortbestaan, maar overal waar zij komt, zullen in korte tijd de verwildering plaats maken voor zachtheid van zeden en de duisternis van de barbaarsheid voor het licht van de waarheid. Ook aan de beschaafde volken heeft de Kerk onophoudelijk grote weldaden bewezen. Zij deed dit door weerstand te bieden aan de willekeur van kwaadwilligen, of door onrecht af te wenden van het hoofd van onschuldige en kleinen, of ook nog door haar invloed aan te wenden voor een wijze van staatsbestuur, die door de burgers werd hooggeschat om haar rechtvaardigheid en door de buitenstaanders werd gevreesd om haar macht. Verder, het is in volle werkelijkheid plicht het gezag eerbiedigen en zich gehoorzaam te onderwerpen aan rechtvaardige wetten. Als dat gebeurt, hebben de burgers in de kracht en de waakzaamheid van de wetten een verdediging tegen onrecht. Het wettig gezag is van God en wie aan het gezag weerstaat, weerstaat aan Gods verordening.

  • Zo beschouwd krijgt de gehoorzaamheid een hoge adel, want feitelijk wordt zij dan beoefend jegens het rechtvaardigste en hoogste gezag. Daarentegen, waar het recht om te bevelen ontbreekt of waar iets bevolen wordt, dat in strijd is met de rede, de eeuwige wet en het oppergezag van God, daar is het plicht niet te gehoorzamen, nl. aan de mensen, om te gehoorzamen aan God.
  • Zo wordt de weg tot dwingelandij afgesloten en kan de staatsmacht niet alles tot zich trekken.
  • Zo zijn de rechten van ieder burger, van de gezinnen en van alle leden van de staat veilig.
  • Zo hebben allen de ware vrijheid, die zoals wij hebben aangetoond hierin bestaat, dat ieder zijn leven kan leiden volgens de wetten en de gezonde rede.

Document

Naam: LIBERTAS PRAESTANTISSIMUM
Over de menselijke vrijheid
Soort: Paus Leo XIII - Encycliek
Auteur: Paus Leo XIII
Datum: 20 juni 1888
Copyrights: © 1938, Ecclesia Docens, Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam