• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 22 - De vorming van het Algemene Secretariaat

§ 1. Het algemeen secretariaat is een permanente instelling ten dienste van de bisschoppensynode, die rechtstreeks staat onder de paus van Rome.

§ 2. Het is samengesteld uit de algemeen secretaris, de ondersecretaris, die de algemeen secretaris in al zijn functies helpt, en de gewone raad, evenals, als zij zijn ingesteld, door de raden waarover in art. 25.

§ 3. De algemeen secretaris en de ondersecretaris worden benoemd door de paus van Rome en zijn lid van de Synodevergadering.

§ 4. Voor zijn werkzaamheden maakt het Algemene Secretariaat gebruik van een gepast aantal  ambtenaren en consultoren.

Art. 23 - De taken van het algemeen secretariaat van de Bisschoppensynode

§ 1. Het Algemene Secretariaat is bevoegd in het voorbereiden en de uitvoering van de Synodevergaderingen, evenals in de andere kwesties die de paus van Rome daaraan zal willen voorleggen voor het welzijn van de universele Kerk.

§ 2. Met dat doel werkt het samen met de Bisschoppensynodes van de hogere patriarchale en aartsbisschoppelijke Kerken, de raden van de hiërarchen en de vergaderingen van de hiërarchen van de Kerken sui iuris en de bisschoppenconferenties, evenals met de decasteries van de Romeinse Curie.

Art. 24 - De gewone raad van het Algemeen Secretariaat

§ 1. De gewone raad van het Algemeen Secretariaat is bevoegd voor de voorbereiding en de uitvoering van de Gewone Algemene Vergadering.

§ 2. Hij bestaat in meerderheid uit diocesane bisschoppen, gekozen door de Gewone Algemene Vergadering als vertegenwoordiging van de verschillende geografische gebieden volgens het bijzonder recht, van wie een van de hoofden of de eparchale bisschoppen van de Oosterse Katholieke Kerken; evenals uit het hoofd van het decasterie van de Romeinse Curie dat bevoegd is voor het door de paus van Rome vastgestelde thema van de Synode, en uit enkele, door de paus van Rome benoemde bisschoppen.

§ 3. De leden van de gewone raad treden in functie aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering die hen heeft gekozen, zij zijn lid van de volgende Gewone Algemene Vergadering en beëindigen hun mandaat bij de ontbinding van deze laatste.

Art. 25 - De andere raden van het Algemene Secretariaat

§ 1. De raden van het Algemene Secretariaat voor de voorbereiding van de Bijzondere Algemene Vergadering en van de Bijzondere Vergadering bestaan uit door de paus van Rome benoemde leden.

§ 2. De leden van die raden nemen deel aan de vergadering van de Synode volgens het bijzonder recht en beëindigen hun mandaat bij de ontbinding van deze laatste.

§ 3. De raden van het Algemene Secretariaat voor de uitvoering van de Bijzondere Algemene Vergadering en van de Bijzondere Vergadering bestaat voor het merendeel uit leden, gekozen door de synodevergadering volgens het bijzonder recht, en aan hen worden andere, door de paus van Rome benoemde leden toegevoegd.

§ 4. Deze raden blijven in functie vijf jaar na de ontbinding van de Synodevergadering, behalve wanneer de paus van Rome anders bepaalt.

Art. 27

Volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van de CIC en met canon Wetboek
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
van de CCEO, zijn met het promulgeren en publiceren van onderhavige apostolische constitutie alle tegengestelde bepalingen opgeheven, in het bijzonder:

 1. de canones van de Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  en de Wetboek
  Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
  Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken (1 oktober 1991)
  die in hun geheel of gedeeltelijk rechtstreeks tegengesteld blijken te zijn aan welk artikel dan ook van onderhavige Apostolische Constitutie;
 2. de artikelen van het Motu Proprio H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
  Apostolica Sollicitudo
  Oprichting van de Synode van Bisschoppen voor de universele Kerk
  (15 september 1965)
  van Paulus VI, 15 september 1965;
 3. de Bisschoppensynodes
  Ordo Synodi Episcoporum
  Reglement voor de Synode van Bisschoppen (29 september 2006)
  , 29 september 2006, met inbegrip van de Adnexum de modo procedendi in Circulis minoribus.

Document

Naam: EPISCOPALIS COMMUNIO
Over de structuur van de Bisschoppensynodes
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 september 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 13 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam