• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 19 - De ontvangst en het uitvoeren van de conclusies van de vergadering

§ 1. De diocesane en eparchiale bisschoppen zorgen voor de ontvangst en het uitvoeren van de door de paus van Rome ontvangen conclusies van de synodevergadering met behulp van de door het recht voorziene organen van deelname.

§ 2. De bisschoppenconferenties van de hogere patriarchale en aartsbisschoppelijke Kerken, de raden van de hiërarchen en van de vergaderingen van de hiërarchen van de Kerken sui iuris en de bisschoppenconferenties coördineren de uitvoering van bovengenoemde conclusies in hun gebied en met het oog daarop kunnen zij gemeenschappelijke initiatieven voorbereiden.

Art. 20 - De taken van het Algemeen Secretariaat van de Synode

§ 1. Samen met het bevoegde decasterie van de Romeinse Curie en, overeenkomstig het thema en de omstandigheden, de andere op een verschillende wijze erbij betrokken decasteries organiseert het Algemene Secretariaat van de Synode voor zijn eigen deel de uitvoering van de door de paus van Rome goedgekeurde synodale richtlijnen.

§ 2. Het algemeen secretariaat kan studies en andere voor dit doel geschikte initiatieven voorbereiden.

§ 3. In bijzondere omstandigheden kan het Algemene Secretariaat met mandaat van de paus van Rome, gehoord het bevoegde decasterie, documenten betreffende de toepassing uitvaardigen.

Art. 21 - De vorming van een commissie voor de uitvoering

§ 1. Overeenkomstig het thema en de omstandigheden kan het Algemene Secretariaat van de synode gebruik maken van een commissie voor de uitvoering, gevormd door deskundigen.

§ 2. Het Algemene Secretariaat van de synode benoemt de leden ervan, gehoord het hoofd van het bevoegde decasterie van de Romeinse Curie, en zit deze voor.

§ 3. De commissie helpt met daarvoor bestemde studies het Algemene Secretariaat in de taak waarover in art. 20 § 1.

Document

Naam: EPISCOPALIS COMMUNIO
Over de structuur van de Bisschoppensynodes
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 september 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 13 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam