• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 11 - De gedelegeerde voorzitter, de algemeen relator en de bijzondere secretaris

Voordat de Synodevergadering begint, benoemt de paus van Rome:

  1. een of meer gedelegeerde voorzitters, die de vergadering in zijn naam en op zijn gezag voorzitten;
  2. een algemeen relator, die de discussie over het thema van de Synodevergadering en de uitwerking van eventuele, aan dezelfde vergadering voor te leggen stukken coördineert.
  3. en of meer bijzondere secretarissen, die de algemeen relator bijstaan in al zijn functies.
Art. 12 - Deskundigen, auditoren, gedelegeerden broeders in het geloof en bijzondere genodigden

§ 1. Voor de Synodevergadering kunnen worden uitgenodigd, zonder stemrecht:

  1. Deskundigen, die met de bijzondere secretaris op grond van hun competentie inzake het thema van de Synodevergadering samenwerken en aan dezen kunnen enkele consultoren van het Algemene Secretariaat worden toegevoegd;
  2. Auditoren, die aan de werkzaamheden van de vergadering bijdragen krachtens hun ervaring en kennis.
  3. Afgevaardigden van broeders in het geloof, die de Kerken en kerkelijke gemeenschappen vertegenwoordigen die nog niet in volledige eenheid met de Katholieke Kerk zijn.

§ 2. In bepaalde omstandigheden kunnen zonder stemrecht enkele bijzondere genodigden worden aangewezen, aan wie een bijzondere autoriteit wordt toegekend met betrekking tot het thema van de Synodevergadering.

Art. 13 - Begin en sluiting van een Synodevergadering

Een Synodevergadering begint en eindigt met een door de paus van Rome voorgezeten Eucharistieviering, en hieraan nemen de leden en de andere deelnemers aan de vergadering deel in de diversiteit van hun positie.

Art. 14 - Algemene vergaderingen en zittingen van kleinere kringen

De Synodevergadering komt in plechtige zittingen bijeen, algemene vergaderingen genoemd, waaraan de leden, de deskundigen, de auditoren, de afgevaardigden van de broeders in het geloof en de bijzondere genodigden deelnemen, of in zittingen van kleinere kringen (Circoli minori), waarin de deelnemers aan de vergadering worden verdeeld volgens het bijzonder recht.

Art. 15 - Het bespreken van het thema van de Synodevergadering

§ 1. In de algemene vergaderingen houden de leden hun bijdragen volgens het bijzonder recht.

§ 2. Periodiek heeft er ook een vrije uitwisseling van gedachten plaats tussen de leden over de onderwerpen die worden behandeld.

§ 3. Ook de auditoren, de gedelegeerden van de broeders in het geloof en de bijzondere genodigden kunnen worden uitgenodigd het woord te nemen over het thema van de Synodevergadering.

Art. 16 - Het instellen van studiecommissies

Overeenkomstig het thema en de omstandigheden kunnen er volgens het bijzonder recht enkele studiecommissies worden gevormd, bestaande uit leden en andere deelnemers aan de Synodevergadering.

Art. 17 - Uitwerking en goedkeuring van het slotdocument

§ 1. De conclusies van de vergadering worden verzameld in een slotdocument.

§ 2. Voor het opstellen van een slotdocument wordt een daarvoor bestemde commissie ingesteld, bestaande uit de algemeen relator, die haar voorzit, de Algemeen Secretaris, de Bijzondere Secretaris en enkele leden, door de Synodevergadering gekozen, waarbij rekening  wordt gehouden met de verschillende gebieden, en aan dezen worden anderen, door de paus van Rome benoemd, toegevoegd.

§ 3. Het slotdocument wordt ter goedkeuring aan de leden volgens het bijzonder recht voorgelegd, waarbij men naar de mate van het mogelijke naar een morele unanimiteit zoekt.

Art. 18 - De overhandiging van het slotdocument aan de paus van Rome

§ 1. Na het ontvangen van de goedkeuring door de leden wordt het slotdocument aan de paus van Rome aangeboden, die besluit over de publicatie ervan.

Als het slotdocument uitdrukkelijk door de paus van Rome is goedgekeurd, maakt het deel uit van het gewone leergezag van de opvolger van Petrus.

§ 2. Mocht de paus van Rome de synodevergadering beslissingsbevoegdheid hebben toegekend volgens Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, dan maakt het slotdocument deel uit van het gewone leergezag van de opvolger van Petrus, wanneer het eenmaal door hem is geratificeerd en gepromulgeerd.

In dit geval wordt het slotdocument gepubliceerd met de handtekening van de paus van Rome samen met die van de leden.

Document

Naam: EPISCOPALIS COMMUNIO
Over de structuur van de Bisschoppensynodes
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 september 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 13 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam