• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 5 - Het in gang zetten en het doel van de voorbereidende fase

§ 1. De voorbereidende fase vindt plaats, wanneer de paus van Rome een Synodevergadering uitschrijft en daaraan een of meer thema’s toewijst.

§ 2. Gecoördineerd door het Algemene Secretariaat van de Synode, heeft de voorbereidende fase als doel de raadpleging van het Volk van God over het thema van de Synodevergadering.

Art. 6 - Raadpleging van het Volk van God

§ 1. De raadpleging van het Volk van God vindt plaats in de particuliere Kerken door middel van de bisschoppensynodes van de hogere patriarchale en aartsbisschoppelijke synodes, de raden van de hiërarchen en de vergaderingen van de hiërarchen van de Kerken sui iuris en de bisschoppenconferenties.

In iedere particuliere Kerk houden de bisschoppen de raadpleging van het Volk van God met gebruikmaking van de door het recht voorziene organen van deelname zonder iedere andere wijze die zij opportuun achten, uit te sluiten.

§ 2. De Unies, Federaties en mannelijke en vrouwelijke Conferenties van de Instituten van Godgewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven raadplegen de hogere oversten, die op hun beurt de eigen raden en ook andere leden van bovengenoemde instituten en sociëteiten  van de eigen raden naar hun mening kunnen vragen.

§ 3. Op dezelfde wijze raadplegen ook de door de Heilige Stoel erkende verenigingen van gelovigen hun leden.

§ 4. De decasteries van de Romeinse Curie leveren hun bijdrage, rekening houdend met de respectievelijke specifieke bevoegdheden.

§ 5. Het Algemeen Secretariaat van de Synode kan ook andere vormen van raadpleging van het Volk van God nader bepalen.

Art. 7 - Het doorsturen van de voorbereidende bijdragen aan het algemeen secretariaat van de Synode

§ 1. Iedere particuliere Kerk doet de eigen bijdrage aan de Bisschoppensynode van de hogere patriarchale en aartsbisschoppelijke Kerken, of aan de raad van hiërarchen van de Kerken sui iuris of aan de bisschoppenconferentie van het eigen gebied toekomen.

Bovengenoemde organen sturen op hun beurt een synthese van teksten die hen hebben bereikt, door naar het Algemeen Secretariaat van de Synode.

Op dezelfde wijze doen de Unie van mannelijke algemene oversten en de Internationale Unie van vrouwelijke oversten met de door de Instituten van Godgewijd leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven uitgewerkte teksten.

De decasteries van de Romeinse Curie sturen hun bijdragen rechtstreeks aan het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode.

§ 2. Onverlet blijft het recht van de gelovigen, individueel of verenigd, rechtstreeks hun bijdragen te sturen aan het Algemeen Secretariaat van de Synode.

Art. 8 - Het bijeenroepen van een pre-synodale vergadering

§ 1. Overeenkomstig het thema en de omstandigheden kan het Algemene Secretariaat het bijeenroepen van een pre-synodale vergadering organiseren met de deelname van enkele, door haar aangewezen gelovigen om ook in de diversiteit van hun omstandigheden hun bijdrage te leveren aan de Synodevergadering.

Ook enkele anderen kunnen worden uitgenodigd.

§ 2. Die vergadering kan op regionaal niveau worden gehouden en daarbij kunnen, indien nodig, de synodes van de bisschoppen van de hogere patriarchale en aartsbisschoppelijke Kerken, de raden van de hiërarchen en van de vergaderingen van de hiërarchen van de Kerken sui iuris en de bisschoppenconferenties van betreffend gebied worden betrokken, evenals de betreffende internationale vergaderingen van bisschoppenconferenties om rekening te houden met de historische, culturele en kerkelijke bijzonderheden van de verschillende geografische gebieden.

Art. 9 - De betrokkenheid van de instituten van hogere studies

De instituten van hogere studies, vooral die welke een bijzondere bevoegdheid hebben inzake het thema van de Synodevergadering of specifieke kwesties die hiermee verband houden, kunnen op eigen initiatief of op verzoek van de bisschoppensynodes van de hogere patriarchale en aartsbisschoppelijke Kerken, van de raden van hiërarchen en de vergaderingen van de hiërarchen van de Kerken sui iuris en de bisschoppenconferenties, of op verzoek van het Algemene Secretariaat studies aanbieden.

Die studies kunnen altijd worden doorgezonden aan het Algemeen Secretariaat van de Synode.

Art. 10 - De instelling van een voorbereidende commissie

§ 1. Voor een verdieping van het thema en het opstellen van eventuele, aan de Synodevergadering voorafgaande stukken kan het Algemene Secretariaat van de Bisschoppensynode gebruik maken van een voorbereidende commissie, gevormd door deskundigen.

§ 2. Die commissie wordt benoemd door de Algemeen Secretaris van de Synode, die haar voorzit.

Document

Naam: EPISCOPALIS COMMUNIO
Over de structuur van de Bisschoppensynodes
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 september 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 13 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam