• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 1 - Voorzitterschap en typologie van de Synodevergaderingen

§ 1. De Bisschoppensynode staat rechtstreeks onder de paus van Rome, die de voorzitter ervan is.

§ 2. Zij komt bijeen:

  1. In een Gewone Algemene Vergadering, als er onderwerpen worden behandeld die het welzijn van de universele Kerk betreffen;
  2. In een Buitengewone Algemene Vergadering, als de te behandelen onderwerpen die het welzijn van de universele Kerk betreffen, een urgent overleg vereisen.
  3. In een Bijzondere Vergadering, als er onderwerpen worden behandeld die in hogere mate een of meer bepaalde geografische streken betreffen.

§ 3. Als de paus van Rome het opportuun acht, vooral om redenen van oecumenische aard, kan hij een Synodevergadering bijeenroepen op door hemzelf bepaalde wijzen.

Art. 2 - Leden en andere deelnemers aan de Synodevergaderingen

§ 1. De leden van de synodevergaderingen zijn degenen zoals wordt voorzien door Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

§ 2. Overeenkomstig het thema en de omstandigheden kunnen naar een Synodevergadering ook enkele anderen worden geroepen die niet bekleed zijn met het munus episcopale en van wie de rol keer voor keer door de paus van Rome wordt bepaald.

§ 3. De benoeming van de leden en de andere deelnemers aan iedere vergadering geschiedt overeenkomstig het bijzonder recht.

Art. 3 - Perioden van de Synodevergadering

§ 1. Overeenkomstig het thema en de omstandigheden kan een Synodevergadering in onderling verschillende periodes worden gehouden al naar gelang de beslissing van de paus van Rome.

§ 2. In de tijd die er verloopt tussen de verschillende periodes, heeft het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode samen met de algemeen relator en de Bijzondere Secretaris van de vergadering de taak de ontwikkeling van een reflectie op het thema of enkele aspecten van bijzondere belang die uit de werkzaamheden van de vergadering naar voren zijn gekomen, te bevorderen.

§ 3. De leden en de andere deelnemers blijven ononderbroken in functie tot aan de ontbinding van de Synodevergadering.

Art. 4 - Fases van de Synodevergaderingen

Iedere Synodevergadering ontwikkelt zich in opeenvolgende fases: de voorbereidende fase, de fase van de zitting en de uitvoerende fase.

Document

Naam: EPISCOPALIS COMMUNIO
Over de structuur van de Bisschoppensynodes
Soort: Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 15 september 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. vanuit het Italiaans: drs. Kretzers
Bewerkt: 13 november 2018

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam