• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat is dus ware vrijheid? Is het de keuzevrijheid? Zeker, dat is een vorm van vrijheid en we zetten ons in opdat ze voor elke man en elke vrouw werkelijkheid zou zijn. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 73 Maar we weten al te goed dat vrij zijn om te doen wat men wil niet volstaat om echt vrij te zijn, ook niet om gelukkig te zijn. Ware vrijheid is veel meer.

Er bestaat inderdaad een slavernij die grotere gevangenschap betekent dan een kerker, erger dan een paniekaanval, erger dan gelijk welke dwang. Het is de slavernij van het ‘eigen ik’. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1733. “De keuze voor ongehoorzaamheid en voor het kwaad is een misbruik van de vrijheid en leidt tot de ‘slavernij van de zonde’." Mensen die een ganse dag besteden aan het zichzelf bewonderen. Dat ‘eigen ik’ is groter dan het eigen lichaam. Dat zijn slaven van ‘het ik’. ‘Het ik’ kan een dwingeland zijn die een mens martelt waar hij ook is. Het veroorzaakt de ergste onderdrukking, die welke men “zonde” noemt. Het gaat dan niet om de simpele overtreding van een reglement, maar over het mislukken van het leven en slaaf worden. Vgl. Joh. 8, 34 Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1739. “De menselijke vrijheid is eindig en feilbaar. De mens heeft werkelijk gefaald. Vrijwillig heeft hij gezondigd. Door het liefdesplan van God te weigeren, heeft hij zichzelf bedrogen; hij is slaaf geworden van de zonde. Deze eerste vervreemding heeft een menigte andere doen ontstaan. De geschiedenis van de mensheid getuigt vanaf haar oorsprong van de kwalen en de verdrukkingen, die voortgekomen zijn uit het hart van de mens, als gevolg van een slecht gebruik van zijn vrijheid.” Zonde is uiteindelijk ‘ik zeggen en doen’. “Ik wil dit doen en het zegt mij niets of er een grens is of een gebod zelfs niet dat het om liefde gaat”.

Document

Naam: GEBODEN 8. - DE RUSTDAG, PROFETIE VAN BEVRIJDING
Catechesereeks over de Geboden - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 12 september 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam