• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk leert dat abortus of euthanasie ernstige zonden zijn. De Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
stelt dat er met betrekking tot gerechtelijke beslissingen of het burgerlijk recht, die abortus of euthanasie goedkeuren of bevorderen, een ernstige en duidelijke verplichting is zich hiertegen als gewetensbezwaarde op te stellen. In geval van een intrinsiek onrechtvaardige wet, zoals een wet die abortus of euthanasie toestaat, is het nooit toegestaan die te gehoorzamen, of “deel te nemen aan een propagandacampagne ten gunste van zo’n wet of om ervoor te stemmen.” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 73 Christenen hebben een “ernstige gewetensplicht niet formeel mee te werken aan praktijken die, zelfs wanneer zij zijn toegestaan volgens het burgerlijk recht, tegen God’s wet ingaan. Vanuit moreel standpunt is het immers nooit toegestaan formeel mee te werken in het kwaad. (....) Deze medewerking kan nooit worden gerechtvaardigd, noch door een beroep te doen op de vrijheid van anderen, noch door zich te beroepen op het feit dat het burgerlijk recht haar toestaat of vereist.” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 74

Document

Naam: WAARDIGHEID OM DE HEILIGE COMMUNIE TE ONTVANGEN - ALGEMENE GRONDSLAGEN
Aan Kardinaal McCarrick en mgr. Wilton Gregory
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 1 juni 2004
Copyrights: © 2004, CatholicCulture.org / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2018, Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 28 augustus 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam