• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

De Paus Franciscus - Rescript
Rescriptum ex Audientia SS.mi - Nieuwe redactie van nr 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk over de doodstraf
(2 augustus 2018)
van Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, goedgekeurd door Paus Franciscus, bouwt voort op het voorgaande Magisterium, terwijl zij tegelijkertijd een coherente ontwikkeling van de katholieke leer betekent. Vgl. H. Vincentius de LĂ©rins, Commonitorium primum. cap. 23: PL 50, 667-669 Vgl. Pauselijke Bijbelcommissie, Bijbelse wortels van het christelijk handelen., Bijbel en moraal (11 mei 2008), 98. In haar behandeling van de bepalingen van de voorschriften van de Tien Geboden sprak de Pauselijke Bijbelcommissie, met verwijzing naar de doodstraf, over de “verfijning” van de morele standpunten van de Kerk: “In de loop van de geschiedenis en de ontwikkeling van de beschaving heeft de Kerk ook met betrekking tot de doodstraf en de oorlog haar eigen morele standpunten bijgesteld, en dit vanwege de eerbied voor het menselijk leven die zij koestert. Door voortdurend de Schrift te overdenken hebben haar standpunten steeds meer een absoluut karakter gekregen. Het is steeds hetzelfde antropologische begrip dat ten grondslag ligt aan deze schijnbaar radicale standpunten: de fundamentele waardigheid van de mens die naar Gods beeld is geschapen.” De Paus Franciscus - Rescript
Rescriptum ex Audientia SS.mi - Nieuwe redactie van nr 2267 van de Catechismus van de Katholieke Kerk over de doodstraf
(2 augustus 2018)
, bevestigt, in het spoor van de leer van Johannes Paulus II in H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
dat een einde maken aan het leven van een misdadiger als straf voor een misdaad, ontoelaatbaar is, omdat het een aanval is op de waardigheid van de menselijke persoon, een waardigheid die men niet verliest, zelfs niet na de ernstigste misdaden te hebben begaan. Deze conclusie wordt getrokken rekening houdend met het nieuwe begrip van strafrechtelijke sancties, toegepast door de moderne Staat, die vooral moeten zijn gericht op de rehabilitatie en sociale re-integratie van de crimineel. Tenslotte, gegeven het feit dat de moderne maatschappij efficiëntere detentiesystemen tot haar beschikking heeft, wordt de doodstraf overbodig als bescherming van het leven van onschuldige mensen. Het blijft zeker de plicht van het openbaar gezag om het leven van de burgers te beschermen, zoals altijd is onderwezen door het Magisterium en wordt bevestigd door de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
.

Document

Naam: AAN DE BISSCHOPPEN BETREFFENDE DE NIEUWE REDACTIE VAN NR 2267 VAN DE CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK OVER DE DOODSTRAF
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Luis F. Kardinaal Ladaria S.J.
Datum: 3 augustus 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. vanuit Engelstalige versie: dhr. W. van Winden
Bewerkt: 3 december 2019

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam