• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

We hebben het eerste van de Tien Geboden gehoord: “Gij zult geen andere goden hebben, ten koste van Mij” (Ex. 20, 3). Het is goed stil te staan bij het thema van de afgodendienst dat een ruime draagwijdte heeft en zeer actueel is.

Het gebod verbiedt afgoden De term Pesel betekent “een godsbeeld dat oorspronkelijk uit hout of steen en vooral uit metaal werd gemaakt” (L. Koehler –W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, vol. 3, p. 949). of beelden De term Temunah heeft een zeer brede betekenis die te maken heeft met “gelijkenis, vorm”. Het verbod is dus heel ruim en de beelden kunnen van elke soort zijn (L. Koehler –W. Baumgartner, o.c. vol 1, p. 504). te maken, van wat dan ook. Het gebod verbiedt niet de beelden op zich – God zelf zal immers aan Mozes de opdracht geven de gouden cherubijnen te maken voor op het deksel van de ark (Ex 25,18) en ook een bronzen slang (cfr Num 21,8) – maar verbiedt ze te aanbidden en te dienen, met andere woorden het hele proces om iets te vergoddelijken, niet alleen het namaken. Want alles kan gebruikt worden als afgod. We spreken hier over een menselijke neiging die eigen is zowel aan gelovigen als aan atheïsten. Bijvoorbeeld. Wij Christenen kunnen ons de vraag stellen: wie is waarlijk mijn God? Is dat de Drie-ene Liefde of is het mijn beeld, mijn persoonlijk succes, zelfs binnen de Kerk? “Met afgoderij worden niet enkel de verkeerde erediensten van het heidendom bedoeld. Afgoderij blijft een bestendige bekoring tegen het geloof. Ze bestaat erin te vergoddelijken wat geen God is.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2113

Document

Naam: GEBODEN 4. - “GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN HEBBEN, TEN KOSTE VAN MIJ”
Catecheses over de geboden - Aula Paulus VI
Soort: Paus Franciscus - Audiëntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 1 augustus 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 4 december 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam