• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nauw verbonden met het thema van het morele geweten is het thema van de verbindende kracht van de morele norm die wordt onderwezen door "H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
".

Door de anticonceptieve handeling te beschrijven als intrinsiek ongeoorloofd, wilde Paulus VI leren dat de morele norm zodanig is dat het geen uitzonderingen toelaat. Geen enkele persoonlijke of sociale omstandigheid zou een dergelijke handeling ooit op zich wettig maken of kunnen maken. Het bestaan ??van bepaalde normen met betrekking tot de manier van handelen van de mens in de wereld, die zijn begiftigd met een bindende kracht die altijd en in welke situatie dan ook de mogelijkheid van uitzonderingen uitsluit, is een constante leer van de traditie en van het magisterium van de Kerk, dat niet ter discussie kan worden gesteld door de katholieke theoloog.

Hier raken we aan een centraal punt van de christelijke leer over God en de mens. Een nadere blik op wat er in twijfel wordt getrokken door de afwijzing van die lering is het hele idee is van Gods heiligheid. Door ons voor te bestemmen om heilig en onberispelijk te zijn in Zijn ogen, schiep Hij ons "in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft." (Ef. 2, 10) Die morele normen zijn gewoon een behoefte, waarvan geen enkele historische omstandigheid kan afzien, waar de Heiligheid van God deelneemt in concrete leven, niet op een abstracte wijze, van de individuele menselijke persoon.

Bovendien maakt de ontkenning van deze normen het Kruis van Christus zinloos. Vgl. 1 Kor. 1, 17 Door vlees te worden is het Woord volledig opgenomen in ons dagelijks bestaan, dat is verwoord in concrete menselijke handelingen. Door voor onze zonden te sterven, herschiep Hij ons in de oorspronkelijke heiligheid die tot uiting komt in onze dagelijkse activiteit in de wereld.

En nogmaals: die ontkenning (van morele normen) impliceert, als een logisch gevolg, dat er geen menselijke waarheid is die buiten de loop van de historie ligt. De vernietiging van het mysterie van God, zoals altijd, eindigt in de vernietiging van het mysterie van de mens, en de niet-erkenning van de rechten van God, zoals altijd, eindigt in de ontkenning van de menselijke waardigheid.

Document

Naam: CON VIVA - OVER DE MORELE NORMEN VERVAT IN HUMANAE VITAE
Tot de deelnemers aan het het 2e Internationale Congres van moraaltheologen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1988
Copyrights: © 1988, Libreria Editrice Vaticana
© 2018, Vert.: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam