• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals het Tweede Vaticaans Concilie leert: "In het diepst van zijn geweten ontdekt de mens een wet, die hij zich zelf niet gegeven heeft, maar waaraan hij moet gehoorzamen. ... Want de mens heeft een wet, die door God in zijn hart geschreven is, en het maakt zijn waardigheid uit, aan deze wet te gehoorzamen en volgens deze wet zal hij geoordeeld worden. " 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 16

Gedurende deze jaren, na de tegenstand tegen "H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
", is de christelijke doctrine over morele geweten zelf in twijfel getrokken door het idee van een creatief geweten als de morele norm te accepteren. Op deze manier wordt die band van gehoorzaamheid aan de heilige wil van de Schepper, waarin de waardigheid van de mens bestaat, radicaal verbroken. Geweten is in feite de "plaats" waar de mens wordt verlicht door een licht dat niet tot hem komt vanuit zijn geschapen en altijd feilbare rede, maar vanuit de Wijsheid van het Woord in wie alle dingen zijn geschapen. "Het geweten," zoals Vaticanum II wederom bewonderenswaardig beweert, "is de meest verborgen kern en het heiligdom van de mens, waar hij alleen is met God, wiens stem klinkt in zijn binnenste." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 16

Hieruit volgen enkele consequenties die benadrukt moeten worden.

Aangezien het leergezag van de Kerk is geschapen door Christus de Heer om het geweten te verlichten, betekent het geweten aan te wijzen, juist om daarmee de waarheid te betwisten van wat het leergezag leert, een afwijzing van het katholieke concept van zowel het magisterium als het morele geweten. Spreken over de onaantastbare waardigheid van het geweten, zonder daar nader op in te gaan, loopt het risico van ernstige fouten. Er is een groot verschil tussen de persoon die ten val komt nadat hij alle middelen, die hij tot zijn beschikking heeft, gebruikt heeft bij het zoeken naar de waarheid, en de situatie van iemand die, hetzij door louter te berusten op het advies van de meerderheid, vaak opzettelijk gecreëerd door de machten van de wereld, of door nalatigheid, weinig moeite gedaan heeft om de waarheid te ontdekken. De duidelijke leer van Vaticanum II herinnert ons hieraan: "Dikwijls echter dwaalt het geweten ten gevolge van een onoverkomelijke onwetendheid, zonder dat het daardoor zijn waardigheid verliest. Dit is echter niet het geval, wanneer de mens zich weinig moeite geeft om te onderzoeken, wat waar en goed is, en het geweten langzamerhand zo goed als blind wordt door de gewoonte van het zondigen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 16

Onder de middelen die de verlossende liefde van Christus ons heeft geboden om dit gevaar van fouten te vermijden, behoort het magisterium van de Kerk. In Zijn naam heeft het een echte en juiste leerkracht. Daarom kan niet gezegd worden dat de gelovigen een ijverige zoektocht naar de waarheid zijn begonnen als ze geen rekening houden met wat het magisterium leert, of als, door het op hetzelfde niveau te plaatsen als elke andere bron van kennis, je jezelf een oordeel velt of in geval van twijfel zijn eigen mening of die van theologen volgt, en deze de voorkeur geeft boven die van de zekere leer van het leergezag.

Door in deze situatie over de waardigheid van het geweten te blijven spreken zonder er iets aan toe te voegen komt niet overeen met wat Vaticanum II en de hele traditie van de Kerk onderwezen heeft.

Document

Naam: CON VIVA - OVER DE MORELE NORMEN VERVAT IN HUMANAE VITAE
Tot de deelnemers aan het het 2e Internationale Congres van moraaltheologen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 12 november 1988
Copyrights: © 1988, Libreria Editrice Vaticana
© 2018, Vert.: redactie
Bewerkt: 30 juli 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam