• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nu ik aan deze aansporing van het decreet over het oecumenisme herinner, wil ik tegelijkertijd wijzen op de laatste woorden ervan. In het besef, dat dit 'voornemen alle christenen te verzoenen in de eenheid van de ene en enige Kerk van Christus de menselijke krachten en gaven te boven gaat', heeft het concilie zijn 'hoop geheel (gesteld) op het gebed van Christus voor zijn kerk, op de liefde van de Vader voor ons en op de kracht van de Heilige Geest. 'En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort, door de Heilige Geest die ons werd geschonken' (Rom. 5, 5). 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 24 Laten wij bidden: Heer, geef ons de kracht van de hoop, het vuur van de liefde, het licht van het geloof! - Laten wij tezamen bidden, zoals de Heer ons heeft leren bidden:

{Onze Vader...}

Document

Naam: DE VERNIEUWING VAN HET CHRISTELIJK LEVEN IS EEN NOODZAKELIJKE STAP NAAR DE EENHEID
Tot de vertegenwoordigers van de Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Mainz
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 november 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken 36e jrg. p. 290-291
Bewerkt: 1 augustus 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam