• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Van harte zij God voor dit alles gedankt! Hij verlene allen kracht en moed niet te verslappen in het veelvoudige streven naar de volledige eenheid! Hij geve, dat het goede zaad ontkiemt en rijke vrucht draagt!

Zeker zal het er in beslissende mate van afhangen, dat wij ons steeds meer aaneensluiten 'tot gemeenschappelijk getuigenis en dienst'. De eenheid van de kerk behoort onlosmakelijk tot haar wezen. Zij is geen doel in zichzelf. De heer schenkt haar, 'opdat de wereld gelove' (Joh. 17, 21). Laten wij niets onbeproefd laten om met elkaar ervan te getuigen, wat ons in Jezus Christus is gegeven. Hij is de ene 'middelaar tussen God en de mensen' (1 Tim. 2, 5). 'Bij niemand anders is dan ook redding te vinden' (Hand. 4, 12). Alle stappen in de richting van het middelpunt verplichten en versterken ons tegelijkertijd de noodzakelijke stappen te wagen in de richting van al onze zusters en broeders. Evenals de liefde van de Heer kent ook de waarachtige dienst in navolging van Hem geen beperkingen. Deze betreft alle dimensies van het menselijke bestaan en alle probleemvelden van onze tijd. Laten wij ons met elkaar inzetten voor 'de waardigheid van de menselijke persoon, het bevorderen van de vrede, de toepassing van het evangelie op sociaal gebied, de bevordering van wetenschap· en kunst in een christelijke geest en alle vormen van hulpverlening in de noden van onze tijd, zoals hongersnood en natuurrampen, analfabetisme en armoede, woningnood en ongelijke verdeling van de welvaart'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de oecumene, Unitatis Redintegratio (21 nov 1964), 12

Document

Naam: DE VERNIEUWING VAN HET CHRISTELIJK LEVEN IS EEN NOODZAKELIJKE STAP NAAR DE EENHEID
Tot de vertegenwoordigers van de Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Mainz
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 november 1980
Copyrights: © 1981, Archief van Kerken 36e jrg. p. 290-291
Bewerkt: 1 augustus 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam