• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Romeinse Pausen hebben altijd met broederlijke voorkeur naar het College van Kardinalen gekeken. Inderdaad, ze bieden speciale ondersteuning aan de missie van de opvolger van Petrus, die de kostbare bijdrage van hun ervaring en dienst aan de lokale Kerken verspreid over de hele wereld brengt en op effectieve wijze de band van gemeenschap met de Kerk van Rome verrijkt.

De afgelopen decennia is er een aanzienlijke uitbreiding geweest van het College van Kardinalen. Terwijl het aantal leden die behoren tot de Orde van Priesters en van Diakens aanzienlijk is toegenomen, is intussen het aantal personen dat tot de Orde van Bisschoppen behoort constant en onveranderd gebleven. Gezien de noodzaak om de huidige samenstelling van de Orde van Bisschoppen te vergroten, 

heeft Paus Franciscus,

besloten in de audiëntie, verleend op 12 juni 2018 aan de ondergetekende Plaatsvervanger voor Algemene Zaken, om in de Orde van Bisschoppen op te nemen, waarbij ze in alle opzichten gelijkgesteld worden aan de Kardinalen die de titel van een suburbicaire Kerk dragen, niettegenstaande de canones Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Kerkelijk Wetboek, de volgende Kardinalen:

Zijne Eminentie Pietro Kardinaal Parolin, met de titel van Ss. Simone e Giuda Taddeo a Torre Angela, Staatssecretaris;

Zijne Eminentie Leonardo Kardinaal Sandri, met de titel van Ss. Biagio e Carlo ai Catinari, prefect van de Congregatie voor de Oosterse Kerken;

Zijne Eminentie Marc Kardinaal Ouellet, met de titel van Santa Maria in Traspontina, prefect van de Congregatie voor de Bisschoppen;

Zijne Eminentie Fernando Kardinaal Filoni, Diaken van Nostra Signora di Coromoto in S. Giovanni di Dio, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren.

Onderhavige Rescriptum wordt gepromulgeerd door een publicatie in L’Osservatore Romano, en wordt van kracht op 28 juni 2018, en wordt gepubliceerd in de Acta Apostolicae Sedis.

Vanuit het Vaticaan, 26 juni 2018.

+ Angelo Becciu
Substituut

Document

Naam: RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI - WAARMEE DE H. VADER TOEVOEGD AAN DE ORDE VAN BISSCHOPPEN, HEN GELIJKSTELLEND AAN DE KARDINALEN DIE DE TITEL VAN SUBURBICAIRE BISDOMMEN BEZITTEN, DE KARDINALEN PAROLIN, SANDRI, OUELLET, SANDRI EN FILONI
Soort: Paus Franciscus - Rescript
Auteur: Aartsbisschop Angelo Becciu
Datum: 26 juni 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: redactie
Bewerkt: 21 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam