• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
3.

Om doeltreffend te zijn, dient het werk dat u wacht om originele onderwijsprojecten te ondersteunen, te gehoorzamen aan drie essentiële criteria.

Vooreerst, de identiteit. Zij vereist samenhang en continuïteit met de zending van scholen, universiteiten en onderzoekcentra, ontstaan, gepromoveerd of begeleid door de Kerk en open voor iedereen. Deze waarden zijn fundamenteel om de weg te gebruiken, die de christelijke beschaving en de evangeliserende zending van de Kerk getrokken hebben. Op die manier, zult u wegen kunnen aanwijzen om gepaste antwoorden te geven op de dilemma’s van de huidige tijd, met een voorkeur voor de meest behoeftige mens.

Een ander essentieel knooppunt is kwaliteit. Het is de veilige lichtbaken die ieder initiatief van studie, onderzoek en onderwijs moet belichten. Kwaliteit is noodzakelijk om “centra van interdisciplinaire uitmuntendheid” uit te werken, zoals aanbevolen door de Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Veritatis Gaudium
De vreugde van de waarheid - over kerkelijke universiteiten en faculteiten (8 december 2017)
en die de Stichting Gravissimum Educationis verlangt te steunen.

Bovendien kan het doel van het algemeen welzijn in uw werk niet ontbreken. Het algemeen welzijn is moeilijk te bepalen in onze samenlevingen die getekend zijn door het samenleven van burgers, groeperingen en volken van verschillende culturen, tradities en overtuigingen. Wij moeten de horizonten van het algemeen welzijn verruimen en iedereen opvoeden tot lidmaatschap van de mensenfamilie.

Om uw zending te vervullen, dient u de basis te leggen van coherentie met de christelijke identiteit; middelen te voorzien die in overeenstemming zijn met de kwaliteit van studie en onderzoek; doelen na te streven die in harmonie zijn met de dienst aan het algemeen welzijn.

Een programma van denken en doen, dat gebaseerd is op deze stevige zuilen, kan door het onderwijs bijdragen tot de opbouw van een toekomst waar de waardigheid van de mens en universele broederlijkheid, de wereldwijde rijkdommen zijn waarop iedere burger van de wereld beroep kan doen.

Document

Naam: OPVOEDEN IS TRANSFORMEREN
Tot de leden van de Stichting Gravissimum educationis - Sala del Concistoro
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 juni 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam