• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
2.

Een andere verwachting waartoe het onderwijs geroepen is een antwoord te geven en waarop ik gewezen heb in de apostolische Exhortatie Paus Franciscus - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Gaudium
Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie
(24 november 2013)
, is “ons de hoop niet te laten ontnemen”. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 86 Door deze aansporing heb ik de mannen en vrouwen van onze tijd willen aanmoedigen om sociale veranderingen positief te integreren, zich onder te dompelen in de realiteit met het licht van de belofte van het christelijk heil.

Wij zijn geroepen om de hoop niet te verliezen, want wij moeten hoop geven aan de huidige wereld in haar geheel. “De hoop wereldwijd maken” en “de hoop, verbonden aan de mondialisering, ondersteunen” is een fundamenteel engagement in de zending van het katholiek onderwijs, waar het recente document “Congregatie voor de Katholieke Vorming
Opvoeden tot broederlijk humanisme. Bouwen van een maatschappij van liefde bij gelegenheid van 50 jaar na Populorum Progressio
Richtlijnen (16 april 2017)
” van de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs Vgl. Congregatie voor de Katholieke Vorming, Richtlijnen, Opvoeden tot broederlijk humanisme. Bouwen van een "maatschappij van liefde" bij gelegenheid van 50 jaar na Populorum Progressio (16 apr 2017), 18-19 op wijst.

Een mondialisering zonder hoop en zonder visie, is blootgesteld aan de conditionering van economische belangen, en staat dikwijls ver af van een juist begrip van het algemeen welzijn, wat gemakkelijk sociale spanningen, economische conflicten en machtsmisbruik veroorzaakt. Wij moeten een ziel geven aan de globale wereld, door middel van een intellectuele en morele vorming die de goede dingen die de goede dingen weet te bevorderen die de mondialisering heeft teweeggebracht, weet te bevorderen en de negatieve te corrigeren.

Dat zijn belangrijke doelstellingen die kunnen bereikt worden dank zij de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek, dat toevertrouwd is aan de universiteiten en ook tot de zending behoort van de Stichting Gravissimum Educationis. Kwaliteitsonderzoek tegen een horizont vol uitdagingen waaronder sommige, die voor de geest gehaald worden in de encycliek Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
, verwijzen naar de globale onderlinge afhankelijkheid die zich enerzijds voordoet als een positieve historische kracht, want zij markeert een grotere samenhang tussen de mensen; maar anderzijds voedt zij de onrechtvaardigheid en plaatst de nauwe band op de voorgrond tussen menselijke ellende en de kritische punten van de ecologie van de planeet. Het antwoord ligt in de ontwikkeling en het onderzoek van een integrale ecologie. Ik zou nog de economische uitdaging willen benadrukken, gebaseerd op het onderzoek van betere ontwikkelingsmodellen, die aangepast zijn aan een meer authentieke opvatting van geluk en die in staat zijn om bepaalde perverse consumptie- en productiemechanismen te corrigeren. Er is ook de politieke uitdaging: de macht van de technologie is voortdurend in expansie. Een van haar uitwerkingen is de verspreiding van de wegwerpcultuur, die zowel objecten als mensen opslokt, zonder enig onderscheid. Deze macht impliceert een antropologie, gebaseerd op de idee dat de mens een roofdier is en de wereld waarin hij leeft, een rijkdom die naar believen kan geplunderd worden. Het ontbreekt de specialisten en onderzoekers die samenwerken met de Stichting Gravissimum Educationis, zeker niet aan werk.

Document

Naam: OPVOEDEN IS TRANSFORMEREN
Tot de leden van de Stichting Gravissimum educationis - Sala del Concistoro
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 juni 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam