• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
1

Het is vooreerst belangrijk een netwerk te vormen. Een netwerk vormen, betekent scholen en universiteiten samen brengen om het initiatief van onderwijs en onderzoek te versterken, door zich te verrijken met de sterke punten van ieder, om doeltreffender te zijn op intellectueel en cultureel vlak.

Een netwerk vormen betekent ook kennis, wetenschappen en disciplines verenigen om het hoofd te bieden aan de complexe uitdagingen van de inter- en transdisciplinariteit, zoals Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Veritatis Gaudium
De vreugde van de waarheid - over kerkelijke universiteiten en faculteiten (8 december 2017)
Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, De vreugde van de waarheid - over kerkelijke universiteiten en faculteiten, Veritatis Gaudium (8 dec 2017), 4. c suggereert.

Een netwerk vormen betekent in onderwijsinstellingen plaatsen creëren voor ontmoeting en dialoog en ze extern promoveren, met medeburgers uit andere culturen, andere tradities en andere godsdiensten, zodat het christelijk humanisme zicht heeft op de universele conditie van de hedendaagse mensheid.

Een netwerk vormen betekent ook van de school een gemeenschap maken die opvoedt, waarin onderwijzers en leerlingen niet alleen door een didactisch project met elkaar verbonden zijn, maar ook door een programma van leven en ervaring, zodat de wederkerige betrekkingen tussen de generaties opgenomen worden in de opvoeding. En dat is heel belangrijk om zijn wortels niet te verliezen.

Trouwens, de uitdagingen waarmee de mens voortaan geconfronteerd wordt, zijn globaal in een ruimere zin dat men gewoon is te denken. Het katholiek onderwijs beperkt zich niet tot het vormen van de geest om een ruimere blik te hebben, die de meest onbekende realiteiten kan omvatten. Het geeft zich rekenschap dat de morele verantwoordelijkheid van de hedendaagse mens zich niet alleen uitstrekt in ruimte maar ook in tijd, en dat de keuzes van vandaag een weerslag zullen hebben op de toekomstige generaties.

Document

Naam: OPVOEDEN IS TRANSFORMEREN
Tot de leden van de Stichting Gravissimum educationis - Sala del Concistoro
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 juni 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam