• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DRIE FUNDAMENTELE HOUDINGEN VOOR DE DIALOOG
Tot een delegatie van de Franse vereniging Emouna Fraternité Alumni - Sala dei Papi

Dierbare vrienden,

Het is met vreugde dat ik u verwelkom ter gelegenheid van uw komst naar Rome. Ik dank u voor de voorstelling van uw vereniging en richt mijn hartelijke groeten tot alle leden, ook tot de mensen van de andere godsdiensten en spiritualiteiten met wie u verbonden bent.

Ik dank God voor het bestaan van uw vereniging, die ontstond in het kader van het certificaat Emouna – L’Amphi des religions (Emouna - Amfitheater van de godsdiensten), een aanbod en initiatief van het Instituut voor Politieke Wetenschappen in Parijs, met de medewerking van de grote godsdiensten die in Frankrijk aanwezig zijn. Ik verheug mij namelijk over de ambitie van uw vereniging om de broederbanden tussen de leden van de godsdiensten te versterken, en daarbij diepgaand onderzoek te verrichten.

In het kader van uw cursus, waarvan ik de initiatiefnemers en sprekers mijn erkenning betuig, getuigt u dat een gezond pluralisme mogelijk is, dat het kan beleefd worden met respect voor de verschillen en waarden waarvan zowel de enen als de anderen, drager zijn. Zo getuigt u met een open geest, van de capaciteit van de godsdiensten om deel te nemen aan het openbaar debat in een geseculariseerde samenleving. Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 183.255

Zo manifesteert u ook, dank zij de broederbanden die u verenigen, dat dialoog tussen gelovigen van verschillende godsdiensten een noodzakelijke voorwaarde is om bij te dragen tot de vrede in de wereld.

Ik moedig u dus aan te volharden in uw onderneming, door drie fundamentele houdingen ter harte te nemen die de dialoog bevorderen: de plicht van de identiteit, de moed van het anderszijn en de oprechtheid van de bedoelingen. Vgl. Paus Franciscus, Toespraak, tot de deelnemers aan de Internationale Conferentie voor Vrede - Al-Azhar Conference Centre, Cairo (Egypte), Een land van beschavingen en een land van verbonden (28 apr 2017)  U weet trouwens dat ware broederlijkheid slechts kan beleefd worden in deze open houding voor de anderen, die nooit een bemiddelend syncretisme beoogt; integendeel, zij probeert zich altijd oprecht te verrijken met de verschillen, met de wil ze te begrijpen om ze meer te respecteren, want het goed van elkeen ligt in het goed van iedereen.

Ik nodig u dan uit door de kwaliteit van uw relaties te getuigen dat “godsdienst geen probleem is maar dat zij deel uitmaakt van de oplossing: zij herinnert ons eraan dat men de ziel naar de Hoge moet verheffen om de stad van de mensen te leren opbouwen”. Paus Franciscus, Toespraak, tot de deelnemers aan de Internationale Conferentie voor Vrede - Al-Azhar Conference Centre, Cairo (Egypte), Een land van beschavingen en een land van verbonden (28 apr 2017) Zo kan u elkaar tot steun zijn, als goed geplante bomen, geworteld in de grond van de geschiedenis en in uw respectievelijke tradities; en zo kan u, met de mannen en vrouwen van goede wil, bijdragen om “elke dag de door haat bevuilde lucht” te transformeren “in de zuurstof van broederlijkheid”. Paus Franciscus, Toespraak, tot de deelnemers aan de Internationale Conferentie voor Vrede - Al-Azhar Conference Centre, Cairo (Egypte), Een land van beschavingen en een land van verbonden (28 apr 2017) 

Ik moedig u aan een cultuur van ontmoeting en dialoog te laten groeien, de vrede te promoveren, en de sacraliteit van ieder mensenleven zachtmoedig en met respect te verdedigen tegen iedere vorm van fysisch, sociaal, educatief of psychologisch geweld. Terwijl ik u oproep voor elkaar te bidden, vraag ik God voor ieder van u deze gave van de vrede. En ik roep de Vader van alle mensen aan dat Hij u zou helpen om als broeders deze weg van ontmoeting, dialoog en eensgezindheid te vervolgen in een geest van samenwerking en vriendschap.

In deze hoop, smeek ik Gods zegen af over ieder van u en over de leden van de vereniging Emouna Fraternité Alumni, evenals over alle personen die deelnemen aan het programma Emouna-L’Amphi des religions. Vergeet ook niet voor mij te bidden. Dank u.

Document

Naam: DRIE FUNDAMENTELE HOUDINGEN VOOR DE DIALOOG
Tot een delegatie van de Franse vereniging Emouna Fraternité Alumni - Sala dei Papi
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 23 juni 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 27 juni 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam