• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Johannes XXIII ondertekend de Bul met de afkondiging van het ConcilieDe Hersteller van het heil der mensheid, Christus Jezus, die, alvorens Hij ten hemel steeg, aan Zijn door Hem gekozen Apostelen het beval gaf om het licht van het Evangelie aan alle volkeren te brengen, heeft hen tevens deze rijke belofte gedaan: "Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld" (Mt. 28, 20) om het hun toevertrouwde ambt gezag en steun te schenken.

Indien deze verblijdende tegenwoordigheid van Christus zich in de H. Kerk steeds op levendige en doeltreffende wijze heeft gemanifesteerd, heeft zij toch vooral uitgeblonken, toen de menselijke gemeenschap door woestere stormen werd belaagd. Gedurende die tijden immers heeft de Bruid van Christus zich in al haar luister de leermeesteres van de waarheid en de bedienares van het heil getoond en voor het oog van iedereen heeft zij laten zien over welk een grote kracht haar liefde, haar vurig gebed en haar door de goddelijke genade toegestane moeilijkheden en leed beschikten; haar bovennatuurlijke middelen zijn zeker absoluut onovertrefbaar, daar deze haar door de goddelijke Stichter Zelf zijn verleend, toen Hij op een plechtig ogenblik van Zijn leven sprak: "Hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen" (Joh. 16, 33).

Document

Naam: HUMANAE SALUTIS
Over het bijeenroepen van Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 25 december 1961
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0744, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 8-19
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam