• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Indien deze verblijdende tegenwoordigheid van Christus zich in de H. Kerk steeds op levendige en doeltreffende wijze heeft gemanifesteerd, heeft zij toch vooral uitgeblonken, toen de menselijke gemeenschap door woestere stormen werd belaagd. Gedurende die tijden immers heeft de Bruid van Christus zich in al haar luister de leermeesteres van de waarheid en de bedienares van het heil getoond en voor het oog van iedereen heeft zij laten zien over welk een grote kracht haar liefde, haar vurig gebed en haar door de goddelijke genade toegestane moeilijkheden en leed beschikten; haar bovennatuurlijke middelen zijn zeker absoluut onovertrefbaar, daar deze haar door de goddelijke Stichter Zelf zijn verleend, toen Hij op een plechtig ogenblik van Zijn leven sprak: "Hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen" (Joh. 16, 33).

Document

Naam: HUMANAE SALUTIS
Over het bijeenroepen van Tweede Oecumenische Vaticaans Concilie
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 25 december 1961
Copyrights: © 1964, Ecclesia Docens 0744, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 8-19
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.s.R.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam