• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit is wat deze heilige algemene Synode verkondigt en leert over het Concilie van Trente
Sessio XIV - Doctrina de sacramento poenitentiae
14e Zitting - De leer over het Sacrament van de Biecht
(25 november 1551)
en het heilig Oliesel, en voorlegt aan alle christengelovigen om te geloven en om te houden. Zij leert bovendien dat de volgende canones blijvend onderhouden moeten worden en veroordeelt en verdoemd voor eeuwig (perpetuo), hen die het tegenovergestelde verdedigen

Zie ook:
De beide Doctrines over de Concilie van Trente
Sessio XIV - Doctrina de sacramento poenitentiae
14e Zitting - De leer over het Sacrament van de Biecht
(25 november 1551)
en H. Oliesel worden in de Akten van het Concilie gevolgd door 1 serie van Canones. Hier volgt de serie betrekking hebbende op het H. Oliesel. De Canones over de Biecht vindt men bij het document over de Biecht Concilie van Trente, 14e Zitting - De leer over het Sacrament van de Biecht, Sessio XIV - Doctrina de sacramento poenitentiae (25 nov 1551).
Canon 1

Als iemand zegt:

het heilig Oliesel is geen werkelijk (vere) en eigen (proprie) sacrament door Christus onze Heer ingesteld Vgl. Mc. 6, 13 en door de zalige apostel Jacobus afgekondigd Vgl. Jac. 5, 14. ev , maar alleen een plechtigheid (ritum) van de Vaders overgenomen of een menselijk verzinsel,

hij zij verdoemd.

 

Canon 2

Als iemand zegt:

dat de heilige zalving van de zieken geen genade verleend, noch vergeving van zonden, noch de oprichting van zieken, maar dat zij (genade) al opgehouden is, alsof er eertijds alleen maar een genade van heling zou zijn geweest,

hij zij verdoemd.

 

Canon 3

Als iemand zegt:

de plechtigheid (ritum) en het gebruik (usum) van het heilig Oliesel, zoals de heilige Roomse Kerk naleeft, is in strijd met de uitspraak van de zalige apostel Jacobus en moet derhalve veranderd worden, en zou door christenen zonder zonden veracht kunnen worden,

hij zij verdoemd.

 

Canon 4

Als iemand zegt:

dat de priesters van de Kerk, welke na de aansporing van de zalige Jacobus tot de zalving van de zieke erbijgehaald moet worden, niet de priesters zijn die door de bisschop gewijd zijn, maar de oudsten, naar leeftijd, in iedere gemeenschap en dat derhalve de eigenlijke (proprium) bedienaar van het heilig Oliesel niet alleen de priester is,

hij zij verdoemd.

 

Document

Naam: SESSIO XIV - DOCTRINA DE SACRAMENTO EXTREMAE UNCTIONIS
14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel
Soort: Concilie van Trente
Datum: 25 november 1551
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam