• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De heilige zalving van zieken is echter als werkelijk (vere) en eigen (proprie) Sacrament van het Nieuwe Testament door Christus de Heer ingesteld en immer al bij Marcus aangeduidt Vgl. Mc. 6, 13 door Jacobus, apostel en de broeder van de Heer aan de gelovigen aanbevolen (commendatum) en afgekondigd (promulgatum). Canon 1

"Is iemand onder U ziek, hij late de oudsten van de Kerk komen en zij zullen over hem bidden en hem in naam van de Heer met olie zalven. Het gebed van geloof zal de zieke genezen en de Heer zal hem oprichten en als hij zonden zou hebben begaan, zij zullen hem vergeven worden." (Jac. 5, 14, ev)

Met deze woorden, zoals de Kerk uit de apostolische overlevering (traditione) van generatie op generatie heeft ontvangen, leert zij, wat de materie (materiam), de vorm (formam), de eigenlijke bedienaar en de werking (effectum) van dit Sacrament is. De Kerk heeft immers begrepen, dat de olie de materie (materiam) is die door de bisschop is gezegend, want de zalving representeert op de meest passende wijze de genade van de Heilige Geest, waarmee op onzichtbare wijze de ziel van de zieken wordt gezalfd. De vorm (formam) vervolgens zijn de woorden: "Door deze zalving ...enz."

Document

Naam: SESSIO XIV - DOCTRINA DE SACRAMENTO EXTREMAE UNCTIONIS
14e Zitting - De leer over het Sacrament van het Heilig Oliesel
Soort: Concilie van Trente
Datum: 25 november 1551
Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk, Wassenaar
(Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn
Bewerkt: 30 juni 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam