• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Derhalve verklaart de heilige Synode, dat binnen de overige kerkelijke rangen, vooral de bisschoppen, die de apostelen zijn opgevolgd, tot deze hiërarchische rangorde behorend, dat zij – zoals dezelfde apostel zegt - door de Heilige Geest ingezet worden om "de Kerk van God leiding te geven" (Hand. 20, 28) dat zij boven de priesters staan en het sacrament van het Vormsel toedienen, bedienaren van de Kerk wijden en de meeste andere dingen zelf kunnen doen, waarvoor de anderen met lagere wijding geen volmacht hebben. Canon 7

Alinea's in de marge van alinea 6

Canon 7

Als iemand zegt:

 • dat de bisschoppen niet boven de priesters staan,
 • of de macht niet hebben het Vormsel toe te dienen en te wijden,
 • of die macht, als zij haar al hebben, gemeen hebben met de priesters,
 • of die zegt:

  dat de wijdingen die zij hebben toegediend zonder de instemming of het verzoek (vocatione) van het volk of de burgelijke macht, ongeldig zijn.

  of die zegt:

  dat zij niet op de juiste wijze (rite) gewijd zijn door de kerkelijke en canonieke macht, noch door haar gestuurd zijn, maar van buiten komen, wettige bedienaren zijn van woord en sacramenten,

  hij zij verdoemd.

  Document

  Naam: SESSIO XXIII - DOCTRINA DE SACRAMENTO ORDINIS
  23e Zitting - Leer over de heilige Wijding
  Soort: Concilie van Trente
  Datum: 15 juli 1563
  Copyrights: © 2005, Stg. InterKerk
  (Werkvertaling) Letterlijk uit het Latijn: redactie
  Bewerkt: 11 januari 2021

  Opties

  Internetadres
  Print deze pagina
  Dit document bestellen
  Startpagina van dit document
  Inhoudsopgave van dit document
  Referenties naar dit document
  Referenties vanuit dit document
  RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
  © 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam