• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze huidige Instructie heeft niet alleen betrekking op toekomstige zaken Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 9 maar is vanaf het moment van haar publicatie heden van toepassing op alle monialenkloosters van de Latijnse ritus.

De bepalingen van de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Vultum Dei Quaerere
Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven
(29 juni 2016)
voor alle kloosters betreffende de verplichting om tot een Federatie van kloosters toe te treden, gelden ook voor andere verbanden zoals een Associatie van kloosters of een Conferentie van kloosters.

Deze verplichting geldt ook voor kloosters die geassocieerd zijn aan een mannelijk instituut of verenigd zijn in een autonome kloostercongregatie.

Afzonderlijke kloosters dienen hieraan te voldoen binnen één jaar na publicatie van deze Instructie, tenzij ze op wettige wijze dispensatie hebben verkregen.

Als de tijd verstreken is, zal dit Dicasterie kloosters toewijzen aan Federaties of aan andere bestaande structuren van gemeenschap.

De beslissingen die deze Congregatie voor de Instituten van het Godgewijd Leven en de Sociëteiten van Apostolisch Leven, na de benodigde raadplegingen en voorbesprekingen, tijdens het Congresso van het Dicasterie, zal nemen ten aanzien van een monialenklooster betreffende de instelling van een Apostolische Visitatie, de benoeming van een Apostolisch Commissaris, het suspenderen van de autonomie of het opheffen van een klooster, zullen maandelijks ter goedkeuring aan de Paus in forma specifica worden voorgelegd.

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam