• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het klooster sui iuris is een religieus huis dat juridisch autonomie geniet: zijn overste is een Hogere Overste Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 613. §2 Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 620; zijn gemeenschap is stabiel opgericht door het aantal en de kwaliteit van de leden; het is rechtens de plaats van het noviciaat en van de vorming, het wordt beschouwd als een publieke rechtspersoon, en zijn bezittingen zijn kerkelijke goederen.

De Kerk kent aan elk klooster sui iuris een eigen juridische autonomie van leven en bestuur toe, waardoor de gemeenschap van monialen haar eigen discipline kan hebben, haar karakter kan behouden en haar identiteit kan beschermen. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 586. [§1

De autonomie van het klooster bevordert de stabiliteit van het leven en de interne eenheid van de gemeenschap en garandeert de voorwaarden voor het leven van de monialen, overeenkomstig de geest en de aard van het Instituut waartoe zij behoren. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 28

Om de juridische autonomie van een klooster van monialen te verkrijgen, is een echte autonomie van leven voorondersteld, d.w.z. het vermogen om het kloosterleven in al zijn dimensies te onderhouden (roepingen, vorming, bestuurlijk, relationeel, liturgisch, economisch, ...). In dit geval is een autonoom klooster levend en vitaal. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het gelaat van God zoeken - Over het vrouwelijke contemplatieve leven, Vultum Dei Quaerere (29 juni 2016), 28

Een klooster van monialen wordt, zoals elk religieus huis, opgericht met het oog op het nut ervan voor de Kerk en voor het Instituut. Vgl. Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 618

Document

Naam: COR ORANS
Instructie over de implementatie van de Apostolische Constitutie "Vultum Dei Quaerere" over het vrouwelijke contemplatieve leven
Soort: Congregatie v d Inst v h Gewijde Leven en de Sociëten Apost Leve
Auteur: Msgr. José Rodriguez Carballo, ofm
Datum: 1 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / KNR / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: KNR
Bewerkt: 9 mei 2020

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam