• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geconfronteerd met de indrukwekkende macht en de alomtegenwoordigheid van de huidige economische en financiële systemen, kunnen we ons laten verleiden tot cynisme en denken dat wij met onze zwakke krachten maar weinig kunnen doen. In feite kan ieder van ons veel doen, vooral als we niet alleen blijven.

Veel verenigingen in onze samenleving vertegenwoordigen in dit opzicht een potentieel aan geweten en sociale verantwoordelijkheid waar we niet zonder kunnen. Meer dan ooit zijn we allen geroepen om als schildwachten te waken over het goede leven en om pleitbezorgers te worden van een nieuw sociaal engagement. Daarvoor moeten we ons handelen afstemmen op het nastreven van het algemeen welzijn en het funderen op de krachtige principes van solidariteit en subsidiariteit.

Ook al kan het klein en onbeduidend schijnen, toch steunt elke blijk van onze vrijheid, als die werkelijk het authentieke welzijn op het oog heeft, op Degene die de ware Meester van de geschiedenis is. Deze daad wordt een deel van een sterke positief elan dat onze zwakke krachten overstijgt door ze onlosmakelijk te verenigen met alle daden van goede wil in een uniek netwerk dat de hemel en de aarde verbindt. Dat dient werkelijk de humanisering van mens en wereld. Dat is wat we nodig hebben om goed te leven en om de hoop te koesteren die beantwoordt aan onze menselijke waardigheid.

De Kerk, Moeder en Lerares, is zich ervan bewust dat ze het geschenk van een niet verdiende schat heeft ontvangen. Ze biedt mannen en vrouwen van alle tijden de nodige middelen voor een betrouwbare hoop. Moge Maria, de Moeder van de voor ons mens geworden God, onze harten bij de hand nemen en ze leiden naar de verstandige opbouw van het goede dat haar zoon Jezus, dankzij zijn menswording vernieuwd door de Heilige Geest, meegedeeld heeft voor het heil van de wereld.

Zijne heiligheid de paus heeft in een audiëntie, verleend aan de tekenende secretaris van de Congregatie van de Geloofsleer, deze beschouwingen die in een gewone bijeenkomst van dit dicasterie aangenomen werden, goedgekeurd en hij gaf de opdracht tot publicatie.

Gegeven te Rome, 6 januari 2018, op het hoogfeest van de Openbaring.

+ Luis F. Ladaria, S.I.
Aartsbisschop Titularis van Thibica
Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer

Peter Card. Turkson
Prefect van het Dicasterie
voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling

+ Giacomo Morandi
Aartsbisschop Titularis van Cerveteri
Secretaris van de Congregatie voor de Geloofsleer

Bruno Marie Duffé
Secretaris van het Dicasterie voor de Bevordering
van de Integrale Menselijke Ontwikkeling

Document

Naam: OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES
Overwegingen voor een ethisch onderscheidingsvermogen ten aanzien van sommige aspecten van het huidige economisch-financiële systeem - Congregatie voor de Geloofsleer en het Dicasterium voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J. - Peter Kard. Turkson
Datum: 6 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / Belgische Bisschoppenconferentie
Licap-Halewijn - Werelddocumenten nr. 39
Bewerkt: 28 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam