• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Wat op het spel staat is het authentieke welzijn van het grootste deel van de bevolking van onze planeet die het gevaar loopt steeds meer “uitgesloten en gemarginaliseerd” Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 53 te worden van de vooruitgang en de reële welstand, terwijl een minderheid onverschillig blijft tegenover het lot van de meerderheid en de immense bronnen en rijkdommen exploiteert en voor zichzelf houdt. Het is daarom tijd om de aandacht opnieuw op het authentiek menselijke te richten, de horizon van de geest en het hart te verruimen en vertrouwvol de eisen van de waarheid en het goede te erkennen, zonder dewelke ieder sociaal, politiek en economisch systeem uiteindelijk tot mislukking en implosie gedoemd is. Wat almaar duidelijker wordt, is dat egoïsme niet loont, maar uiteindelijk iedereen een te hoge prijs doet betalen. Als wij het echte welzijn van allen willen, dan mogen we niet vergeten dat ‘geld moet dienen en niet regeren!’. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 58 Daarom is het de plicht van bekwame en verantwoordelijke leidinggevenden om nieuwe economische en financiële systemen te ontwikkelen waarvan de regels en voorschriften de vooruitgang van het algemeen welzijn en het respect voor de menselijke waardigheid beogen door de eerbiediging van de sociale leer van de Kerk. Met dit document wil de Congregatie voor de Geloofsleer, wiens bevoegdheid ook morele kwesties omvat, in samenwerking met het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling, enkele fundamentele overwegingen en referentiepunten ter ondersteuning van deze ontwikkeling en verdediging van de menselijke waardigheid Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Verklaring, Over de godsdienstvrijheid - Het recht van de persoon en van de gemeenschappen op sociale en burgerlijke vrijheid in godsdienstige aangelegenheden, Dignitatis Humanae (7 dec 1965), 14, voorleggen.

Bijzonder groot lijkt de nood aan een ethische reflectie over bepaalde aspecten van financiële transacties die los van de juiste antropologische en morele fundamenten niet alleen duidelijke misbruiken en ongerechtigheden als gevolg hebben maar ook systeemcrisissen van mondiale omvang kunnen veroorzaken. Deze onderscheiding wordt aan alle mannen en vrouwen van goede wil aangeboden.

Document

Naam: OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES
Overwegingen voor een ethisch onderscheidingsvermogen ten aanzien van sommige aspecten van het huidige economisch-financiële systeem - Congregatie voor de Geloofsleer en het Dicasterium voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J. - Peter Kard. Turkson
Datum: 6 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / Belgische Bisschoppenconferentie
Licap-Halewijn - Werelddocumenten nr. 39
Bewerkt: 28 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam