• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geen enkele economische activiteit kan blijven groeien als een gezonde vorm van vrij initiatief er niet kan gedijen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 17.24.42 Vandaag is het echter ook duidelijk dat als de vrijheid van de economische actoren absoluut en los van haar intrinsieke verwijzing naar het ware en het goede verstaan wordt, zij dan machtscentra en vormen van oligarchie doet ontstaan die op lange termijn de doeltreffendheid van het economisch systeem zelf ondermijnen. Vgl. Paus Pius XI, Encycliek, Over de aanpassing van de sociale orde, Quadragesimo Anno (15 mei 1931), 105 Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 9 Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 203

Vanuit dit oogpunt is het eenvoudiger om te zien dat politici maar met moeite hun oorspronkelijke roeping als dienaars van het algemeen belang kunnen vervullen. Zij worden immers geconfronteerd met de toenemende en alles doordringende macht van invloedrijke betrokkenen en van grote economische en financiële netwerken. Dikwijls worden zij door de supranationaliteit van deze betrokkenen en de volatiliteit van het door hen beheerde kapitaal gedesoriënteerd en machteloos. Soms worden ze ook verleid om zich te onderwerpen aan belangen die tegenstrijdig zijn aan het algemeen welzijn. Vgl. Paus Franciscus, Encycliek, 'Wees geprezen' - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis, Laudato Si' (24 mei 2015), 175 Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 36. Over de noodzakelijke band tussen economie en politiek: “Het economisch leven kan niet alle sociale problemen oplossen alleen maar door de logica van het marktdenken te verruimen. Het moet gericht worden op het bereiken van het algemeen welzijn, waarvoor eerst en vooral de politieke gemeenschap zorg moet dragen. Daarbij mag niet worden vergeten dat het loskoppelen van de economische bedrijvigheid, die de creatie van rijkdom beoogt, van de politiek, die door herverdeling voor rechtvaardigheid moet zorgen, tot ernstige onevenwichtheden leidt”.

Een vernieuwd samenwerkingsverband tussen de economische en politieke betrokkenen wordt nog dringender om al wat in dienst staat van de integrale ontwikkeling van de persoon en van de samenleving als geheel te bevorderen door de eisen van solidariteit en subsidiariteit bij elkaar te houden. Vgl. Paus Benedictus XVI, Encycliek, Liefde in Waarheid - Over de integrale ontwikkeling van de mens in liefde en waarheid, Caritas in Veritate (29 juni 2009), 58

Document

Naam: OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES
Overwegingen voor een ethisch onderscheidingsvermogen ten aanzien van sommige aspecten van het huidige economisch-financiële systeem - Congregatie voor de Geloofsleer en het Dicasterium voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J. - Peter Kard. Turkson
Datum: 6 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / Belgische Bisschoppenconferentie
Licap-Halewijn - Werelddocumenten nr. 39
Bewerkt: 28 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam