• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Welzijn moet daarom beoordeeld worden aan de hand van criteria die verder gaan dan het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Men moet ook rekening houden met andere parameters zoals bijvoorbeeld veiligheid, gezondheid, groei van het “menselijk kapitaal”, kwaliteit van het sociale leven en van het werk. Winst mag wel nagestreefd worden maar niet “tegen elke prijs” en niet als enig allesomvattend referentiepunt van het economische handelen.

Hier worden criteria van vermenselijking en culturele uitdrukkingsvormen en denkwijzen, waaronder belangeloosheid, belangrijk.

Kortom, de ontdekking en realisatie van het ware en het rechtvaardige als iets goeds op zich, vormen de norm van wat berekend wordt. Vgl. Bijvoorbeeld het devies Ora et labora, die de regel van de Heilige Benedictus van Nursia in herinnering brengt. In zijn eenvoud laat deze spreuk zien dat het gebed, vooral het liturgisch gebed, ons opent voor de relatie met deze God, die zich in Jezus Christus en in zijn Geest openbaart als goedheid en waarheid, en ons in die zin ook de aangewezen vorm aanreikt om een betere en echtere, meer menswaardige wereld op te bouwen. Winst en solidariteit zijn dan niet langer antagonisten. Waar egoïsme en persoonlijke belangen zegevieren, is het voor de mens moeilijk om de vruchtbare kringloop tussen winst en gave te erkennen omdat de zonde die band wil verdoezelen en verbreken. In een waarachtig menselijk perspectief ontstaat daarentegen een positieve kringloop tussen winst en solidariteit die dankzij het vrije handelen van de mens, alle positieve mogelijkheden van de markten kan vrijmaken.

Hoezeer dit principe van belangeloosheid de mensen aanspreekt, toont ook de gouden regel die Jezus in het Evangelie verwoordt en die ons oproept om de anderen te behandelen zoals wij willen dat ze ons behandelen (Mt. 7, 12)(Lc. 6, 31).

Document

Naam: OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES
Overwegingen voor een ethisch onderscheidingsvermogen ten aanzien van sommige aspecten van het huidige economisch-financiële systeem - Congregatie voor de Geloofsleer en het Dicasterium voor de bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J. - Peter Kard. Turkson
Datum: 6 januari 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / kerknet.be / Belgische Bisschoppenconferentie
Licap-Halewijn - Werelddocumenten nr. 39
Bewerkt: 28 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam