• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DUITSE HANDREIKING OVER INTERCOMMUNIE NIET PUBLICEREN

Prot. N. 212/2018-64727

Zijne Eminentie
de Hoogwaardige Heer
Kardinaal Dr. Reinhard Marx
Aartsbisschop van München en Freising
Voorzitter van de Duitse Bisschoppenconferentie
Kardinal-Faulhaber Str. 7
D-80333 München
Bundesrepublik Deutschland

Eminentie, hoogwaardige heer Voorzitter,

Aan het einde van ons broederlijk gesprek van 3 mei 2018 over het document “Met Christus gaan – Op weg naar de eenheid. Gemengd verbonden huwelijken en gemeenschappelijke deelname aan de Eucharistie. Een pastorale handreiking van de Duitse Bisschoppenconferentie” zijn we overeengekomen, dat ik de Heilige Vader over de ontmoeting zou informeren.

Al tijdens de audiëntie van 11 mei 2018 heb ik met Paus Franciscus over de ontmoeting gesproken en hem de samenvatting van het gesprek overhandigd. Op 24 mei 2018 heb ik die vraag nogmaals uitvoerig met de Heilige Vader doorgenomen. In aansluiting op deze ontmoetingen wil ik u, met uitdrukkelijke instemming van de Paus, de volgende punten onder de aandacht brengen.

1.

De veelvuldige oecumenische inspanningen van de Duitse Bisschoppenconferentie, in het bijzonder de toegewijde samenwerking met de Raad van de Evangelische Kerk in Duitsland, verdient erkenning en achting. Het gemeenschappelijk gedenken van de reformatie in 2017 heeft aangetoond, dat in de afgelopen jaren en decennia een basis gevonden is, die het mogelijk maakt, gemeenschappelijk van Jezus Christus, de Verlosser van alle mensen, getuigenis af te leggen en op vele gebieden van het openbare leven daadkrachtig en beslist samen te werken. Dat bemoedigt ons vol vertrouwen op de weg naar een steeds diepere eenheid voort te gaan.

2.

Ons gesprek van 3 mei 2018 heeft aangetoond, dat de tekst van de Handreiking een serie vragen opwerpt, die van groot belang zijn. De Heilige Vader is daarom tot de opvatting gekomen, dat het document niet voor publicatie gereed is. De belangrijkste redenen voor deze beslissing kunnen als volgt worden samengevat:

 1. Het handelt zich bij de vraag naar de toelating tot de Communie van een evangelische Christen uit een gemengd huwelijk om een thema, dat het geloof van de Kerk aangaat en relevant is voor de wereldkerk.
 2. Deze vraag heeft gevolgen voor de oecumenische betrekkingen tot andere Kerken en kerkelijke gemeenschappen. die niet te onderschatten zijn.
 3. Het thema betreft het kerkelijk recht, vooral de uitleg van Wetboek
  Codex Iuris Canonici
  Codex van het Canonieke recht
  (25 januari 1983)
  . Omdat er open vragen over dit punt zijn in sommige delen van de Kerk, werden de verantwoordelijke dicasteriën van de Heilige Stoel al de opdracht gegeven, spoedig een verduidelijking op deze vragen te geven op het niveau van de wereldkerk. In het bijzonder lijkt het gepast om het oordeel over te laten aan de diocesane bisschop over het bestaan van een "ernstige en dwingende noodzaak”.
3.

Voor de Heilige Vader, het is een grote zorg dat de geest van de bisschoppelijke collegialiteit in leven blijft in de Duitse Bisschoppenconferentie, zoals wordt onderstreept door het Tweede Vaticaans Concilie: "Eveneens kunnen de bisschoppenconferenties tegenwoordig vruchtbaar en op velerlei wijze bijdragen tot een concrete verwezenlijking van de collegialiteit." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23

Met het u in kennis stellen van dit, verblijf ik met broederlijke groeten en zegenswensen,

in de Heer uw,

+ Luis F. Ladaria S.J.

Titulair Bisschop van Thibica,

Prefect

Kopie naar:

Zijne Eminentie
de hoogwaardige Heer
Kardiunaal Dr. Rainer Maria Woelki
Aartsbisschop van Keulen

Zijne Excellentie
de hoogwaardige Heer
Dr. Felix Genn
Bisschop van Münster

Zijne Excellentie
de hoogwaardige Heer
Dr. Karl-Heinz Wieseman
Bisschop van Speyer

Zijne Excellentie
de hoogwaardige Heer
Dr. Rudolph Voderholzer
Bisschop van Regensburg

Zijne Excellentie
de hoogwaardige Heer
Dr. Gerhard Feige
Bisschop van Magdeburg

 

Document

Naam: DUITSE HANDREIKING OVER INTERCOMMUNIE NIET PUBLICEREN
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Aartsbisschop Luis F. Ladaria, S.J.
Datum: 25 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Duits, alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 22 juni 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam