• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op uw volgende congres dat binnen enkele dagen in Zagreb plaatsheeft, zal u nadenken over het thema “Heiligheid van leven en medisch beroep, van H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
tot Paus Franciscus - Encycliek
Laudato Si
Wees geprezen - over de zorg voor het gemeenschappelijke huis
(24 mei 2015)
”. Het is ook een teken van uw concrete deelname aan het leven en de zending van de Kerk. Deze deelname – zoals het Tweede Vaticaans Concilie benadrukt – is “zo noodzakelijk, dat zonder hun inzet (van de leken) het apostolaat van de bisschoppen en priesters zelf meestal zijn volledig resultaat niet kan bereiken”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het lekenapostolaat, Apostolicam Actuositatem (18 nov 1965), 10 Wees steeds meer bewust dat het vandaag dringend noodzakelijk is dat de werkzaamheid van een katholiek geneesheer herkenbaar en helder is, zowel op het vlak van het persoonlijk als van het associatief getuigenis.

Wat dit betreft, is het wenselijk dat de activiteiten van de verenigingen van katholieke geneesheren interdisciplinair zijn en ook andere Kerkelijke realiteiten zouden impliceren. Weet in het bijzonder, uw inspanningen in harmonie te brengen met die van priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg, door de lijdende mens, met hen ter zijde te staan: zij hebben veel behoefte aan uw inbreng en die van hen. Verstrek niet alleen verzorging, maar betoon ook broederliefde, door uw kennis, uw rijkdom aan menselijkheid en evangelisch medelijden door te geven aan wie zich tot u wenden.

Document

Naam: HEILIGHEID VAN LEVEN EN HET MEDISCH BEROEP, VAN HUMANAE VITAE TOT LAUDATO SI’
Tot een delegatie van de Internationale Federatie van Verenigingen van Katholieke Geneesheren (FIAMC), ter gelegenheid van het aanstaande congres in Zagreb (Kroatië) dat plaatsheeft van 30 mei tot 2 juni - Sala dei Papi
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 28 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam