• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DE ZIN VAN HET LEVEN IS GODS ONEINDIGE EN CONCRETE LIEFDE
Hoogfeest H. Drie-eenheid - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Vandaag, op de zondag na Pinksteren, vieren wij het feest van de Heilige Drie-eenheid. Een feest om het mysterie te beschouwen en te loven van de God van Jezus Christus, die één is in een gemeenschap van drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. En om de God die Liefde is, met steeds nieuwe verwondering te bezingen, Hij die ons Zijn leven belangloos geeft en ons vraagt het in de wereld te verspreiden. 

De Bijbellezingen van vandaag doen ons begrijpen dat God ons niet zozeer wil openbaren dat Hij bestaat, maar eerder dat Hij de “God met ons” is, ons nabij, die ons bemint, die met ons op weg is, zich voor onze persoonlijke geschiedenis interesseert en voor iedereen zorg draagt, te beginnen met de kleinsten en de meest behoeftigen. Hij is “God in de hemel boven” maar ook “op aarde beneden”. (Deut. 4, 39). Bijgevolg geloven wij niet in een verre entiteit, nee! In een onverschillige entiteit, nee! Maar in tegendeel, in de Liefde die het heelal geschapen heeft en een volk verwekte, die mens werd, die gestorven is en verrezen, voor ons, en die als Heilige Geest alles omvormt en tot volheid leidt.

De heilige Paulus Vgl. Rom. 8, 14-17 , die deze transformatie door de God die Liefde is, persoonlijk heeft ervaren, deelt ons Zijn verlangen mee om Vader genoemd te worden, of eerder nog “Papa” – God is “onze Papa” – met het totale vertrouwen van een kind dat zich overgeeft in de armen van degene die hem het leven gaf. Door in ons te werken, zorgt de Heilige Geest er volgens de Apostel voor, dat Jezus Christus niet herleid wordt tot een personage uit het verleden, nee, maar dat wij Hem dichtbij voelen, als onze tijdgenoot, en dat wij de vreugde ervaren door God beminde kinderen te zijn. Tenslotte, belooft de verrezen Heer in het Evangelie, altijd met ons te blijven. Het is precies dank zij Zijn aanwezigheid en de kracht van Zijn Geest, dat wij sereen de zending kunnen vervullen die Hij ons toevertrouwt. Wat is die zending? Zijn Evangelie verkondigen en er tegenover iedereen van getuigen en zo de gemeenschap met Hem verruimen en de vreugde die eruit voortvloeit. Door met ons op weg te gaan, vervult God ons met vreugde en vreugde is een beetje de eerste taal van een Christen. 

Bijgevolg doet het feest van de Heilige Drie-eenheid ons het mysterie begrijpen van een God die zonder ophouden schept, vrijkoopt en heiligt, steeds met liefde en uit liefde, en die elk schepsel dat Hem aanvaardt, een straal van Zijn schoonheid, goedheid en waarheid laat weerkaatsen. Sinds altijd, heeft Hij ervoor gekozen met de mensheid op weg te gaan en een volk te vormen dat een zegen is voor alle naties en voor elke persoon, zonder uitsluiting. Een Christen is geen geïsoleerde persoon, hij behoort tot een volk: het volk door God gevormd. Er kan geen Christen zijn zonder dit lidmaatschap en zonder deze gemeenschap. Wij zijn één volk: Gods volk. 

Moge de Maagd Maria ons helpen met vreugde de zending te vervullen om voor de wereld, die dorst naar liefde, te getuigen dat de zin van het leven precies de oneindige en concrete liefde is van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Document

Naam: DE ZIN VAN HET LEVEN IS GODS ONEINDIGE EN CONCRETE LIEFDE
Hoogfeest H. Drie-eenheid - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 27 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 30 mei 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2018, Stg. InterKerk, Schiedam