• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

Na de catechese over het Doopsel, nodigen de dagen, na het hoogfeest van Pinksteren, uit tot nadenken over het getuigenis dat de Geest in de gedoopten bewerkt. Hierdoor brengt Hij hun leven in beweging en maakt hen open voor het goed van de anderen. Jezus heeft aan zijn leerlingen een grootse zending toevertrouwd: “Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt het licht der wereld”. Vgl. Mt. 5, 13-16 Het zijn beelden die verwijzen naar ons gedrag. Immers, zowel het gebrek aan zout als het overdreven gebruik ervan maken eten walgelijk. Zowel het gebrek aan licht als teveel licht verhinderen het zicht. Wie kan ons echt zout geven dat smaak geeft en bewaart tegen verrotting; en licht dat de wereld verlicht, alleen de Geest van Christus! Dat is de gave die we ontvangen in het Vormsel of zalving met Chrisma. Hierover wil ik met jullie nadenken. Het wordt “Vormsel” genoemd omdat het Doopsel erdoor bekrachtigd wordt en het de doopgenade bevestigt. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1289 We ontvangen de Geest door middel van de zalving met “Chrisma” – geurende olie die door de Bisschop wordt gewijd – een woord dat verwijst naar “Christus”, de Gezalfde van de Heilige Geest.

Document

Naam: H. VORMSEL 1. - HET CHRISTELIJK GETUIGENIS
Catechesereeks over het H. Vormsel - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 23 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam