• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Reeds door de oude profeten, had de Heer dit plan aan het volk aangekondigd. Door Ezechiël zegt Hij: “Mijn geest zal Ik in u uitstorten en Ik zal ervoor zorgen dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. (...) gij zult mijn volk en Ik zal uw God zijn” (Ez. 36, 27-28). En door de mond van Joël verkondigt Hij: “Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen, uw zonen en uw dochters zullen profeteren, (...) Zelfs over de slaven en de slavinnen stort Ik mijn geest uit in die dagen. (...) alwie de naam van Jahwe aanroept, hij wordt gered. (Joel 3, 1-2.5).

Al die profetieën worden in Jezus Christus gerealiseerd, “de middelaar en waarborg van de eeuwige uitstorting van de Geest”. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). prefatie van Hemelvaart Vandaag is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. 

Document

Naam: HEILIGHEID IS GEEN VOORRECHT VAN ENKELEN MAAR IEDERS ROEPING
Hoogfeest van Pinksteren - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 20 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam