• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals onze ouders ons het aardse leven hebben geschonken, zo schenkt de Kerk ons door het Doopsel het eeuwige leven. In zijn Zoon Jezus zijn wij kinderen van God geworden. Vgl. Rom. 8, 15 Vgl. Gal. 4, 5-7 Ook over ons, herboren uit water en Heilige Geest, doet de hemelse Vader zijn stem vol mateloze liefde weerklinken: “Jij bent mijn veelgeliefde kind” Vgl. Mt. 3, 17 Deze vaderlijke stem, onhoorbaar voor het oor, maar goed te verstaan voor het hart dat gelooft, is met ons gedurende heel het leven, zonder ons ooit te verlaten. Gedurende heel ons leven zegt de Vader: “Jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter”. God bemint ons als een Vader en verlaat ons nooit. En dat vanaf het ogenblik van het Doopsel. Herboren als kinderen van God zijn we dat voor altijd! Het Doopsel wordt niet overgedaan, omdat het een onuitwisbaar geestelijk zegel indrukt. “Dit merkteken wordt door geen enkele zonde uitgewist, zelfs als de zonde het doopsel verhindert heilzame vruchten te dragen”. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1272 Het zegel van het Doopsel verliest men nooit! “Padre, maar als iemand een misdadiger van de ergste soort wordt, die mensen doodt en onrecht bedrijft, dan gaat het zegel toch weg?” Neen. Tot zijn eigen schande doet iemand, kind van God, die dingen, maar het zegel gaat niet weg. Men blijft kind van God. Men kan tegen God ingaan, maar God verloochent nooit zijn kinderen. Verstaan jullie dit? God verloochent nooit zijn kinderen. Laten we het samen herhalen: “God verloochent nooit zijn kinderen”. Wat luider, ik ben niet doof en ik heb het niet gehoord. {allen herhalen luider} “God verloochent nooit zijn kinderen”. Zo, dat was beter.

Document

Naam: 5. HERBOREN WORDEN
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 9 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam