• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De ouderen, die vaak ten onrechte als nutteloos worden beschouwd, zo niet zelfs als een ondraaglijke last, herinner ik eraan dat de Kerk vraagt en verwacht dat zij hun apostolische en missionaire zending blijven vervullen, welke niet alleen mogelijk en verschuldigd is ook op deze leeftijd maar door de leeftijd zelf op zekere wijze een specifiek en oorspronkelijk karakter krijgt. De Bijbel stelt de oudere graag voor als symbool van de persoon die rijk is aan wijsheid en vreze Gods Vgl. Sir. 25, 4-6 . In dit opzicht zou de “gave” van de oudere aangeduid kunnen worden als de gave om in de Kerk en de maatschappij getuige te zijn van de geloofstraditie Vgl. Ps. 44, 2 Vgl. Ex. 12, 26-27 , leraar van het leven Vgl. Sir. 6, 34 Vgl. Sir. 8, 8-9 en beoefenaar van de liefde.

Het toegenomen aantal ouderen in verschillende landen van de wereld en de vervroegde beëindiging van de beroepsuitoefening en de arbeid openen nu nieuwe ruimte voor de apostolische taak van de ouderen: zij moeten deze taak op zich nemen terwijl zij vastberaden de verleiding overwinnen om uit nostalgie te vluchten in een verleden dat niet meer terugkeert of om de actuele inzet te ontvluchten vanwege de moeilijkheden welke zij ontmoeten in een wereld die voortdurend verandert; en terwijl zij er zich steeds duidelijker van bewust zijn dat hun eigen rol in de Kerk en in de maatschappij beslist geen stilstand kent vanwege de leeftijd maar alleen nieuwe vormen. Zoals de psalmist zegt: “Zij dragen nog vrucht als zij oud zijn en blijven nog sappig en fris. Zo verkondigen zij dat de Heer gerecht is” (Ps. 92, 15-16). Ik herhaal wat ik gezegd heb bij de viering van het heilig jaar door de ouderen:

“Het binnengaan in de derde leeftijd moet als een voorrecht beschouwd worden: niet slecht omdat niet allen het geluk hebben deze leeftijd te bereiken maar ook en vooral omdat het de periode is van de concrete mogelijkheden om beter het verleden te waarderen, om het paasmysterie dieper te kennen en te beleven, om in de Kerk voorbeeld te worden voor heet het volk Gods.(...) Niettegenstaande de ingewikkeldheid van de problemen welke u moet oplossen en de geleidelijk afnemende de krachten en ondanks de gebreken van de sociale organisaties, de achterstand van de officiële wetgeving en het onbegrip van een egoïstische maatschappij, staat u niet aan de rand van het leven van de Kerk en moet u niet het gevoel hebben aan de rand te staan, passieve elementen te zijn van een wereld die teveel in beweging is. U bent actieve subjecten van een periode van het menselijke bestaan die menselijk en geestelijk vruchtbaar is. U hebt nog een zending te vervullen een bijdrage te leveren. Volgens het goddelijke plan is iedere afzonderlijke mens een leven dat groei vanaf de eerste vonk van het bestaan tot aan de laatste ademtocht” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot groepen van derde leeftijd van de Italiaanse bisdommen (23 mrt 1984)

Document

Naam: CHRISTIFIDELES LAICI
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 december 1988
Copyrights: © 1989, RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 30 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam