• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De kinderen zijn zeker het voorwerp van de fijngevoelige en edelmoedige liefde van de Heer Jezus: Hij zegent hen en verzekert dat aan hen het Rijk der hemelen behoort Vgl. Mt. 19, 13-15 Vgl. Mc. 10, 14 . Jezus prijst in het bijzonder de actieve rol die de kleinen hebben in het koninkrijk van God: zij zijn het welsprekende symbool en het schitterende beeld van de morele en geestelijke voorwaarden die wezenlijk zijn om het koninkrijk Gods binnen te gaan en te leven volgens de logica van volledig vertrouwen op Hem: “Voorwaar, ik zeg u: als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Wie dus zichzelf gering acht zoals dit kind is de grootste in het Rijk der hemelen. En wie in mijn Naam zulk een kind opneemt, neemt Mij op” (Mt. 18, 3-5) Vgl. Lc. 9, 48 .

De kinderen herinneren ons eraan dat de missionaire vruchtbaarheid van de Kerk haar levendmakende wortel niet heeft in menselijke middelen en verdiensten maar in de absoluut belangeloze gave van God. Het leven van onschuld en genade van de kinderen en ook het onrechtvaardige lijden dat hun wordt aangedaan verkrijgen krachtens het kruis van Christus voor hen zelf en voor heel de Kerk een geestelijke verrijking: wij moeten ons hiervan op meer levendige en dankbare wijze bewust zijn. Men moet bovendien opmerken dat ook op de leeftijd van de kindsheid en de jeugd kostbare en effectieve mogelijkheden openstaan zowel voor de opbouw van de Kerk als voor het humaniseren van de maatschappij. Wat het Concilie zegt over de weldadige en opbouwende aanwezigheid van de kinderen in het gezin, de “huiskerk”, moet herhaald worden over de kinderen ten opzichte van de particuliere en universele Kerk: “als levende lidmaten van het gezin dragen ook de kinderen op hun wijze bij tot de heiliging van de ouders”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48 Dat had reeds Jean Gerson opgemerkt, een theoloog en opvoeder uit de vijftiende eeuw, voor wie “de kinderen en de jongeren zeker geen te verwaarlozen deel van de Kerk zijn”. Jean Gerson, De parvulis ad Christum trahendis. Oeuvres completes, Desclé Paris 1973, IX 669.

Document

Naam: CHRISTIFIDELES LAICI
Over de roeping en de zending van de leken in de Kerk
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 december 1988
Copyrights: © 1989, RK Voorlichting, Oegstgeest
Bewerkt: 30 november 2020

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam