• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

LIEFDE, DAT ZIJN GEEN GEVOELENS OF WOORDEN, MAAR DADEN
6e Zondag van Pasen (Jaar B) - Sint Pietersplein

Dierbare broeders en zusters, goedendag!

In deze Paastijd blijft het woord Gods ons coherente levensstijlen aanbieden om de gemeenschap van de Verrezen Heer te zijn. Daaronder geeft het Evangelie van vandaag ons de raad van Jezus: “Blijf in mijn liefde” (Joh. 15, 9). In Jezus’ liefde blijven. In de stroming van Gods liefde wonen, er een blijvende woning maken, dat is de voorwaarde opdat onze liefde onderweg haar vuur en durf niet zou verliezen. Ook wij, wij moeten zoals Jezus en in Hem, dankbaar de liefde aanvaarden die van de Vader komt en in deze liefde blijven, door te proberen er niet van te scheiden door egoïsme of zonde. Een programma dat inzet vraagt maar niet onmogelijk is.

Het is vooreerst belangrijk ervan bewust te zijn dat de liefde voor Christus geen oppervlakkig gevoel is, nee, het is een fundamentele houding van het hart, die tot uiting komt in het feit dat men leeft zoals Hij het wil. Jezus zegt namelijk: “Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf” (Joh. 15, 10). Liefde komt tot stand in het leven van elke dag, in houdingen, daden; zo niet is zij louter denkbeeldig. Het zijn woorden, woorden, woorden, maar geen liefde. Liefde is concreet, alle dagen. Jezus vraagt ons dat we Zijn geboden onderhouden, die zich zo laten samenvatten: “bemint elkaar, zoals Ik u heb liefgehad” (Joh. 15, 12).

Wat doen opdat deze liefde die de verrezen Heer ons geeft, met anderen zou kunnen gedeeld worden? Jezus heeft er meermaals op gewezen wie de ander is die moet bemind worden, niet met woorden maar met daden. Het is degene die ik op mijn weg tegenkom en die mij door zijn gelaat en geschiedenis interpelleert; het is degene die mij alleen reeds door zijn aanwezigheid, aanspoort om uit mijn eigen belang en veiligheid naar buiten te treden; het is degene die mijn beschikbaarheid verwacht om te luisteren en samen een stukje weg af te leggen. Beschikbaarheid voor elke broeder en zuster, wie hij of zij ook is, en in welke situatie hij of zij zich ook bevindt, te beginnen met mijn naaste in de familie, in de gemeenschap, op het werk, op school ... Op die manier blijf ik met Jezus verenigd, kan Zijn liefde de ander bereiken en hem tot Zich trekken, tot vriendschap met Hem.

Deze liefde voor de anderen kan zich niet beperken tot buitengewone momenten, maar moet de constante van ons leven worden. Daarom zijn wij geroepen om bejaarden als een kostbare schat te beschermen, met liefde, ook al scheppen zij economische problemen en ongemak, wij moeten hen beschermen. Daarom moeten wij alle mogelijke bijstand verlenen aan de zieken, zelfs in het laatste stadium. Daarom moeten ongeboren kinderen altijd verwelkomd worden; daarom moet het leven uiteindelijk altijd beschermd en bemind worden vanaf de ontvangenis tot het natuurlijk einde.

Wij worden in Jezus Christus door God bemind, die ons vraagt elkaar lief te hebben zoals Hij ons bemint. Maar dat kunnen wij slechts indien wij Zijn Hart in ons hebben. De Eucharistie, waaraan wij allemaal geroepen zijn om elke zondag deel te nemen, heeft tot doel Jezus’ Hart in ons te vormen, opdat heel ons leven door Zijn edelmoedige houdingen zou geleid worden. Moge de Maagd Maria ons helpen om in Jezus’ liefde te blijven en in de liefde voor iedereen te groeien, vooral voor de zwaksten, om helemaal in overeenstemming te zijn met onze christelijke roeping.

Document

Naam: LIEFDE, DAT ZIJN GEEN GEVOELENS OF WOORDEN, MAAR DADEN
6e Zondag van Pasen (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 6 mei 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (Zenit.org): maranatha-gemeenschap
Bewerkt: 7 mei 2018

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam