• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Naar de doopvont gaat men nooit alleen, maar vergezeld van het gebed van heel de Kerk, zoals de aanroeping van de heiligen aangeeft die voorafgaat aan het exorcismegebed en de zalving met catechumenenolie. Het zijn gebaren die van in de oudheid aangeven aan hen die gaan herboren worden als kinderen van God, dat het gebed van de Kerk hen steunt in de strijd tegen het kwaad en hen vergezelt op de weg van het goede, hen helpt zich te onttrekken aan de macht van de zonde om over te gaan naar het rijk van de goddelijke genade. Het gebed van de Kerk. De Kerk bidt en bidt voor iedereen, voor ons allen! Wij, Kerk bidden voor de anderen. Verbonden met de Kerk moeten wij voor de anderen bidden: “Heer, ik bid U voor wie in nood verkeert, voor hen die niet geloven…” Niet vergeten: het gebed van de Kerk gebeurt voortdurend. Wij moeten aansluiten bij dat gebed en bidden voor heel het volk van God en voor hen die nood hebben aan het gebed. Om die reden wordt de weg van de volwassen catechumenen getekend door herhaalde exorcismen uitgesproken door de priester Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1237 dat wil zeggen door gebeden die de verlossing afsmeken van al wat van Christus verwijdert en de intieme verbondenheid met Hem verhindert. Ook voor de kindjes wordt aan God gevraagd ze te bevrijden van de erfzonde en ze te wijden tot verblijf van de Heilige Geest. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Het Doopsel van kinderen - editio typica altera, Ordo Baptismi Parvulorum (29 aug 1973), 26 De kindjes. Bidden voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de kindjes. Het is een manier om de kindjes door het gebed te beschermen. Zoals de Evangelies getuigen heeft Jezus zelf de demonen bestreden en verjaagd om de komst van het Rijk van God aan te duiden Vgl. Mt. 12, 28 : zijn overwinning op de Boze schept vrije ruimte voor de heerschappij van God die blij stemt en verzoend doet leven.

Document

Naam: 3. DE KRACHT OM HET KWAAD TE OVERWINNEN
Sint Pietersplein
Soort: Paus Franciscus - Audiƫntie
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 april 2018
Copyrights: © 2018, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: Marcel De Pauw MSC; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam